Aanmelden WAG kan nog steeds

SCHADEPROTOCOL VOORZIET NIET IN WAARDEVERMINDERING

Veel gedupeerden in Groningen vragen zich af of aanmelden bij Stichting WAG nog mogelijk is en of het nog zin heeft. In verschillende media is de (foutieve) indruk ontstaan dat aanmelden bij Stichting WAG niet meer zou kunnen of dat dit geen nut zou hebben.

AANMELDEN KAN NOG STEEDS EN BELANGRIJKER: HET HEEFT NUT!

Het op 31 januari gepresenteerde nieuwe schadeprotocol voorziet niet in de compensatie van waardevermindering. Als deelnemer van Stichting WAG wordt uw waardevermindering wél geclaimd. Stichting WAG staat alle deelnemers (bestaande én nieuwe) bij in de procedures die volgen, en ook in de onderhandelingen met de NAM. Stichting WAG kan alleen onderhandelen voor haar deelnemers en niet voor mensen die daar niet toe behoren. Stichting WAG heeft de NAM opgeroepen aan tafel te komen om voor de deelnemers van Stichting WAG te onderhandelen. Met hoe meer we zijn, hoe sterker we staan!

Stichting WAG heeft bovendien de kennis en deskundigen in huis en ook de contacten met externe deskundigen die helpen bij de vaststelling van de schade. Daarnaast heeft Stichting WAG uiteraard de ervaring om samen met De Haan Advocaten & Notarissen tegen een lastige partij als de NAM op te treden, wat heeft geresulteerd in de overwinning in het hoger beroep van 23 januari 2018.

Kortom:

- Waardevermindering valt niet onder het nieuwe schadeprotocol
- Stichting WAG helpt alle deelnemers (bestaande en nieuwe)
- We nemen alle gedoe uit handen
- We zorgen voor alle deelnemers dat de compensatie op hun bankrekening wordt bijgeschreven.

AANMELDEN

Stichting WAG opnieuw in gelijk gesteld: “Nu moet NAM over de brug komen”.

Dinsdag 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in onze procedure over schade van woningeigenaren als gevolg van waardevermindering door aardbevingen. Het gerechtshof heeft Stichting WAG opnieuw in het gelijk gesteld. Dit betekent dat alle eigenaren van onroerend goed in het aardbevingsgebied via Stichting WAG hun claims kunnen indienen bij de NAM én dat de NAM moet gaan betalen.

“Het is een duidelijk arrest”, stelt advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen, die de procedure namens de stichting leidde. “We hebben lang en intensief geprocedeerd en we zijn blij dat het voor de 4000 aangesloten huishoudens in het aardbevingsgebied nu duidelijk is dat de NAM aansprakelijk is voor de waardevermindering van hun huizen, zonder dat het huis eerst moet worden verkocht.”

Voorzitter Lolke Weegenaar  stelt: “We zijn blij met de uitspraak. Nu moet de NAM ook doorpakken. We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de NAM om tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd. Ik roep alle huiseigenaren op om samen met ons de strijd verder te gaan. Samen staan we sterker!”

Uitspraak van het gerechtshof