NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

donderdag 27 november 2014

De Haan Advocaten & Notarissen behartigt nu de belangen van 100.000 woningen.

Zoals bekend behartigt De Haan Advocaten & Notarissen de belangen van Stichting WAG waar bijna 700 particulieren zich hebben aangesloten. Namens de Stichting WAG heeft advocaat mr Pieter Huitema in februari 2014 een gerechtelijke procedure gestart tegen de NAM.

Advocaat Pieter Huitema heeft eenzelfde procedure tegen de NAM gestart namens 12 woningbouwcoöperaties.

Inmiddels heeft de rechtbank besloten beide zaken (zoals dat heet) te voegen en gezamenlijk te behandelen als ware het één zaak. Met deze beide gerechtelijke procedures vertegenwoordigt de advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen bijna 100.000 woningen in de megaclaim tegen de NAM.

Namens de eigenaren van de 100.000 woningen probeert De Haan Advocaten & Notarissen de NAM te dwingen om de waardedaling veroorzaakt door aardbevingen meteen te vergoeden.
De NAM weigert dit tot op heden ondanks dat de NAM op 31 oktober 2014 erkende dat 24 woningen recht op compensatie hadden voor waardevermindering door aardbevingen.
Wel waren de compensatiebedragen onvoorstelbaar laag en slechts een fractie van de waardedaling zoals uit de namens ons uitgevoerde taxaties is gebleken.

De Stichting WAG, de woningbouwcoöperaties en De Haan Advocaten & Notarissen voelen zich gesterkt in hun standpunt door een artikel in Ars Aequi waarin een aantal juristen de regelingen van de NAM inzake compensatie scherp bekritiseren.