NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

dinsdag 18 februari 2014

Het Groningse advocatenkantoor De Haan Advocaten & Notarissen heeft vandaag zowel de NAM als de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade die inwoners lijden door de voortdurende aardbevingen in Noordoost-Groningen. Deze aansprakelijkheidsstelling is gedaan naar aanleiding van diverse individuele verzoeken van deelnemers van de Stichting WAG.

Onzekerheid en angst
De recente en te verwachten NAM-aardbevingen zorgen naast fysieke schade en waardedaling aan vastgoed ook voor veel immaterieel leed, zo werd duidelijk uit een rondgang van het advocatenkantoor bij de meer dan 500 deelnemers aan de Stichting WAG. Uit verschillende gesprekken en uit meerdere onderzoeken en enquêtes bleek zelfs overduidelijk dat de immateriële schade enorm is. Getroffen bewoners leven in voortdurende onzekerheid en angst en worden hierdoor sterk in hun woongenot aangetast. Daarnaast bestaat een groot gevoel van onbehagen doordat men voortdurend met nieuwe aardbevingen wordt geconfronteerd en de schade blijft of steeds weer terugkeert. Veel mensen willen niets liever dan het gebied zo snel mogelijk verlaten.

Immateriële schadevergoeding
Diverse deelnemers klopten daarom aan bij de advocaat van de Stichting WAG, mr. P.W. Huitema, met de vraag of ze ook in aanmerking kunnen komen voor zogenaamde ‘immateriële schadevergoeding’. Een team van advocaten van De Haan Advocaten & Notarissen heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de juridische haalbaarheid van een dergelijke vordering en geconcludeerd dat er een kans van slagen is.

Mr. P.W. Huitema: “De Nederlandse Staat heeft onvoldoende maatregelen genomen om schadelijke situaties te voorkomen, zoals die zich nu door de aardbevingen voordoen. De Staat weet bovendien al sinds de jaren ‘80 dat de aardbevingen, als gevolg van gaswinning, in frequentie en hevigheid zouden gaan toenemen, maar heeft adviezen genegeerd. Daarnaast is het simpelweg de plicht van de overheid om burgers te verzekeren van een effectieve bescherming van hun gezondheid en hun persoonlijke levenssfeer. Dat is een fundamenteel recht dat is geschonden, waardoor mensen zijn aangetast in hun woongenot en in hun persoon. Volgens jurisprudentie van zowel het Europese Hof als van de Hoge Raad geeft deze aantasting in beginsel een recht op immateriële schadevergoeding. De NAM is sowieso op grond van de wet aansprakelijk voor schade die ontstaat door de gaswinning. Daarom stellen wij de Staat en de NAM nu aansprakelijk voor de immateriële schade van onze cliënten.”