NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

woensdag 8 april 2015

In de rechtszaak die de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) en een twaalftal woningcorporaties aanhangig hebben gemaakt tegen de NAM tot vergoeding van de waardevermindering is de datum voor een zitting vastgesteld. De rechtbank heeft de zitting (voor de pleidooien) gepland op maandag 8 juni 2015 om 09.30 uur in de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen. Vanwege de verwachte grote opkomst van de vele deelnemers van de Stichting WAG maar ook andere mensen uit de Provincie Groningen en de grote publieke belangstelling voor het aardbevingsvraagstuk heeft de rechtbank besloten om voor alle toehoorders het Theater De Kolk in Assen af te huren voor die dag. Dit theater ligt op een steenworp afstand van de rechtbank.

De zitting is openbaar, zodat iedereen die belangstelling heeft voor de rechtszaak deze zitting ook kan bijwonen. Er zal een liveverbinding worden gelegd (zowel in beeld als geluid) tussen de rechtbank en Theater De Kolk zodat belangstellenden de zitting live kunnen meemaken.

De rechtszaak is ruim een jaar geleden aanhangig gemaakt door De Haan Advocaten & Notarissen omdat de vele particulieren en twaalf woningcorporaties van mening zijn dat hun onroerend goed in waarde is gedaald door de aardbevingsproblematiek en zij willen deze schade vergoed krijgen van de NAM. Tezamen vertegenwoordigen zij bijna 100.000 woningen. Advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen behartigt hun belangen. De NAM blijft tot op heden weigeren de waardevermindering te vergoeden. Ook blijft de NAM ontkennen dat er sprake zou zijn van waardevermindering.

Op 8 juni 2015 zal er dus voor het eerst in deze megaclaim een zitting ten overstaan van een drietal rechters van de Rechtbank Overijssel plaatsvinden. Iedereen die wil komen dient de datum van 8 juni 2015 in zijn agenda noteren.

De Rechtbank Noord-Nederland heeft in het kader van voorkoming van enige belangenverstrengeling de Rechtbank Overijssel verzocht deze zaak te behandelen.