NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

Zitting 8 juni, 09:30 uur, rechtbank Assen

Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) heeft NAM gedaagd. Inzet is dat NAM de schade door waardevermindering onmiddellijk vergoedt.
Maandag 8 juni wordt het pleidooi uitgesproken in de rechtbank te Assen. De zitting is te volgen via RTV Noord. Het voornemen om de zaak te verplaatsen naar Theater De Nieuwe Kolk is daarmee vervallen. In de rechtbank zijn geen publieksplaatsen meer voorhanden.

Schade door waardevermindering verhalen
De aardbevingen in de provincie Groningen die veroorzaakt zijn door de gaswinning hebben veel schade veroorzaakt. Het gaat veelal om scheuren en verzakkingen van onroerend goed. NAM vergoedt deze schade.

Voor een andere schadepost is echter tot op heden niets geregeld: de waardevermindering. Prijzen van woningen zijn aantoonbaar gedaald doordat het gebied minder aantrekkelijk is geworden.
Stichting WAG wil ook deze schade verhalen op de NAM en/of de Staat.

Eis: schade nú vergoeden
Op maandag 8 juni wordt in de rechtbank te Assen het pleidooi gehouden in de zaak die WAG en een twaalftal woningbouwcorporaties uit Groningen tegen NAM hebben aangespannen. In totaal gaat het om 100.000 woningen.
De inzet is het verkrijgen van een (zogeheten) verklaring voor recht, waarin vastgesteld wordt dat NAM aansprakelijk is voor schade door waardevermindering. Bovendien eist WAG dat NAM deze schade onmiddellijk vergoedt en niet pas bij verkoop van het onroerend goed.

Uitzending op RTV Noord 
Het pleidooi begint op maandag 8 juni om 09:30 uur. Vanwege de grote publieke belangstelling zal RTV Noord de zitting in zijn geheel uitzenden op televisie en via internet. Het aantal zitplaatsen aldaar is zeer beperkt.

Het pleidooi wordt gehouden door de advocaten mr Pieter Huitema en mr Ruud Glas, beiden werkzaam bij De Haan Advocaten en Notarissen te Groningen.
Vanwege de complexiteit en de grote belangen wordt verwacht dat de zitting de gehele dag zal duren. Wanneer uitspraak wordt gedaan is op dit moment niet bekend.