Op 28 juni 2011 heeft de Commissie Claimcode de gedrags- en governancecode voor claimstichtingen en claimverenigingen gepresenteerd. De Claimcode is in werking getreden op 1 juli 2011 en heeft als doel de transparantie te vergroten en een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de claimsector en is tevens bedoeld om wildgroei en mogelijke misstanden onder claimstichtingen en claimvereniging te voorkomen.

De Claimode geeft gedrags- en organisatieregels en vormt een kwaliteitsstempel voor stichtingen en verenigingen die de regels onderschrijven. De Claimcode biedt de mogelijkheid om gemotiveerd af te wijken van sommige bepalingen. Deze mogelijkheid wordt het “Pas toe of leg uit” principe genoemd.

Stichting WAG onderschrijft de Claimcode en de daarin opgenomen bepalingen, met dien verstande dat Stichting WAG op onderdelen van de Claimcode afwijkt. Stichting WAG heeft in een statement opgenomen op welke onderdelen van de Claimcode wordt afgeweken. Met inachtneming van de Claimcode wordt uitgelegd waarom van deze onderdelen wordt afgeweken. Het statement is op deze website ter inzage.

[klik hier] om de volledige Claimcode te lezen.

Stichting WAG is opgericht op 24 april 2013 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57803846. [klik hier] voor een recent uittreksel uit het handelsregister.

Het bestuur van Stichting WAG is als volgt samengesteld:

• De heer L.J. Weegenaar, voorzitter, in functie sinds 15 mei 2013 - [klik hier voor CV]
• Mevrouw F.N. van der Kamp, secretaris, in functie sinds 20 november 2014 - [klik hier voor CV]
• De heer A. Maris, penningmeester, in functie sinds 1 december 2015 - [klik hier voor CV]


[klik hier] om de statuten van Stichting WAG te lezen

[klik hier] voor het statement van Stichting WAG met betrekking tot de Claimcode.