WAAROM IS HET VERSTANDIG OM U AAN TE MELDEN BIJ STICHTING WAG?

1.     Direct schadevergoeding vorderen
De uitspraak van de rechtbank en het hof gelden voor degenen die zijn aangesloten bij Stichting WAG. Iemand die individueel wil procederen kan een beroep doen op die uitspraken in zijn eigen procedure. Het is voor een individu echter niet mogelijk direct schadevergoeding te vorderen. In een individueel te voeren procedure moet eerst de aansprakelijkheid van de NAM weer door de rechter worden vastgesteld. Dat betekent dat de NAM daartegen in een individuele procedure ook vol verweer kan voeren. Dat brengt niet alleen een risico mee, maar ook hoge kosten en onnodige vertraging.

Stichting WAG kan op grond van de uitspraak van het hof schadevergoeding eisen, ongeacht of de woning is verkocht. Ook voor nieuwe deelnemers zal Stichting WAG de claim verzorgen.

2.     Goedkoper
Als u zich aansluit bij Stichting WAG zijn de kosten per persoon aanzienlijk lager dan bij een individuele procedure. Zo hoeft er door het groepsvoordeel veel minder griffierecht te worden betaald (ongeveer €40,- per persoon in plaats van ongeveer €500,- per persoon) aan de rechtbank en zal Stichting WAG ook voordelige afspraken kunnen maken met deskundigen.

Om deel te kunnen nemen aan Stichting WAG betaalt u een eenmalige bijdrage van €100,- per onroerende zaak die u in eigendom heeft en waarvan u de waardevermindering wilt claimen. Daarnaast betaalt u 10% succesfee over de door u daadwerkelijk ontvangen schadevergoeding.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan worden alle kosten inclusief de eenmalige bijdrage van €100,- vrijwel altijd gedekt door uw rechtsbijstandverzekeraar. Hierover zijn afspraken gemaakt voor Stichting WAG door De Haan Advocaten & Notarissen met vrijwel alle rechtsbijstandverzekeraars. U kunt het beste bij uw rechtsbijstandverzekeraar aangeven dat u een claim wilt indienen via Stichting WAG, de verzekeraar stuurt de zaak dan door. Mocht u zich toch rechtstreeks bij Stichting WAG aanmelden, neem dan contact op met uw rechtsbijstandverzekeraar.

3.     Deskundig en sneller
Stichting WAG heeft veel ervaring met en kennis van de aardbevingsmaterie. Onze advocaten hebben ruim 4 jaar hard aan deze zaak gewerkt en de zaak tegen de NAM gewonnen, zowel bij de rechtbank als in hoger beroep bij het gerechtshof. Dankzij de kennis die zij hebben opgebouwd kunnen wij de procedures tot schadevergoeding voor u als individu goed, vlot en voordelig, tegen een vooraf bekende vergoeding voeren.

 
AANMELDEN

Via onderstaand formulier kunt u zich laten registreren als deelnemer van Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen, Stichting WAG. U sluit daarna, na betaling van de eenmalige bijdrage van €100, een overeenkomst met Stichting WAG en verleent opdracht aan De Haan Advocaten & Notarissen om u in en buiten rechte bij te staan bij het verhalen van uw waardevermindering. U dient uitdrukkelijk akkoord te gaan met de voorwaarden.


Let op: als u meerdere onroerende zaken wilt aanmelden voor de claim, moet u voor iedere afzonderlijke zaak een formulier invullen en ook per onroerende zaak een eenmalige bijdrage van € 100,- betalen.


Wanneer u niet over internet beschikt, kunt u zich ook aanmelden door uw adresgegevens en telefoonnummer toe te sturen naar Antwoordnummer 640, 9700 WB Groningen. Pas wanneer u heeft betaald, bent u definitief aangemeld. Na de aanmelding ontvangt u van Stichting WAG een opdrachtbevestiging . De verdere voorwaarden van aanmelding vindt u op het aanmeldformulier en op de website.

Om deel te kunnen nemen aan de Stichting betaalt u een eenmalige bijdrage van € 100,- per onroerende zaak die u in eigendom heeft en waarvan u de waardevermindering wilt claimen. Betaling kan worden gedaan via het iDEAL-betalingssysteem op de aanmeldingssite of door rechtstreekse overboeking op het Rabobank-rekeningnummer, NL09RABO0180547739, t.n.v. Stichting WAG onder vermelding van uw naam en adres.
Na betaling bent u aangemeld en ontvangt u een opdrachtbevestiging.

Aanmeldformulier

Voorletters(*)
Vul hier uw voorletters in.

Naam(*)
Vul hier uw naam in.

Geslacht(*)
Selecteer uw geslacht.

Bedrijf
Please let us know your name.

Adres(*)
Vul hier uw adres in.

Postcode(*)
Vul hier uw postcode in.

Plaats(*)
Vul hier uw woonplaats in.

Telefoon(*)
Vul hier uw telefoonnummer in.

Email(*)
Vul hier uw e-mailadres in

Soort Object(*)
Kies soort object.

Ander soort object
Please let us know your name.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering?(*)
Maak een keuze.

Bij welke maatschappij?
Please let us know your name.

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Dan worden alle kosten inclusief het bedrag om lid te worden vrijwel altijd gedekt door uw rechtsbijstandverzekeraar. Hierover zijn afspraken gemaakt voor de Stichting WAG door De Haan Advocaten & Notarissen met vrijwel alle rechtsbijstandverzekeraars. U kunt het beste bij uw rechtsbijstandverzekeraar aangeven dat u een claim wilt indienen via Stichting WAG, de verzekeraar stuurt de zaak dan door.

(*)
Accepteer de voorwaarden.

Betaalwijze

Totaalbedrag
0.00 EUR

Als u op Betalen klikt wordt u automatisch doorverwezen naar uw bank. Betalingen via iDEAL worden in opdracht van de Haan Advocaten & Notarissen uitgevoerd door Mollie. Mollie is een Nederlandse betaaldienstverlener.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.