Definitieve stop inschrijving bij Stichting WAG

Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in de procedure over waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen. De NAM werd opnieuw aansprakelijk gehouden voor waardevermindering van woningen in het bevingsgebied. De laatste juridische verweermogelijkheid van de NAM was het instellen van cassatie tegen het arrest, waarvan De NAM heeft afgezien. De NAM is dus onherroepelijk aansprakelijk voor de waardedaling en is verplicht tot het vergoeden van de schade.

Voor deelnemers aan Stichting WAG is de laatste fase van de schadeafwikkeling nu bereikt: de uitvoering van de compensatie van de waardevermindering. Stichting WAG voert hierover al een aantal maanden gesprekken met de NAM. Inmiddels is een deelovereenkomst tot stand gekomen. Als gevolg hiervan is de inschrijving van nieuwe deelnemers bij Stichting WAG definitief gesloten. Het is niet meer mogelijk u als deelnemer aan te melden.

Bent u geen deelnemer, maar wilt u wel op de hoogte blijven van de voortgang van het proces? Wij houden u graag op de hoogte.


NAM ZIET AF VAN CASSATIE: LAATSTE FASE SCHADEAFWIKKELING

De termijn waarbinnen de NAM cassatie in kon stellen tegen het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, in de procedure over waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen, is verstreken. Met het afzien van cassatie wordt voor de bijna 5.000 huizenbezitters, verenigd in Stichting WAG, een belangrijke stap gezet naar de eindfase van dit omvangrijke proces.

Cassatie was de laatste juridische verweermogelijkheid van de NAM, die op 23 januari jl. opnieuw aansprakelijk werd gehouden voor de waardevermindering van woningen in het bevingsgebied. De NAM is verplicht tot het vergoeden van schade. Niet pas bij verkoop van de woning, maar al op voorhand en onafhankelijk van het feit of de woning of het pand fysieke schade heeft ondervonden.

Het instellen van cassatie zou niet hebben geleid tot een nieuwe inhoudelijke behandeling van de feiten, de Hoge Raad zou enkel controleren of het proces juist is gevolgd. “Het afzien van cassatie is de enige juiste beslissing: het zou tot grote maatschappelijke verontwaardiging hebben geleid”, aldus WAG voorzitter Lolke Weegenaar. “We kunnen nu eindelijk zorgen voor gerechtigheid voor onze deelnemers”.

Stichting WAG gaf na het arrest op 23 januari jl. al aan zo snel mogelijk met de NAM om tafel te willen om compensatie te berekenen. Weegenaar: “Wij hebben in de drie maanden waarin de NAM in cassatie kon gaan natuurlijk niet stilgezeten. De methodiek waarmee de individuele schades kunnen worden berekend is inmiddels in een vergevorderd stadium, met deze methodiek kunnen we de NAM op korte termijn in rechte aanspreken voor de individuele waardevermindering van onze deelnemers.” Gelijktijdig voert het bestuur van de stichting sinds eind februari regelmatig overleg met de NAM.

 

23 januari 2018

Dinsdag 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in onze procedure over schade van woningeigenaren als gevolg van waardevermindering door aardbevingen. Het gerechtshof heeft Stichting WAG opnieuw in het gelijk gesteld. Dit betekent dat alle eigenaren van onroerend goed in het aardbevingsgebied via Stichting WAG hun claims kunnen indienen bij de NAM én dat de NAM moet gaan betalen. Volgens deskundigen kan de waardevermindering, los van fysieke schades, oplopen tot 20%.

“Het is een duidelijk arrest”, stelt advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen, die de procedure namens de stichting leidde. “We hebben lang en intensief geprocedeerd en we zijn blij dat het voor de 4000 aangesloten huishoudens in het aardbevingsgebied nu duidelijk is dat de NAM aansprakelijk is voor de waardevermindering van hun huizen, zonder dat het huis eerst moet worden verkocht.”

Voorzitter Lolke Weegenaar stelt: “We zijn blij met de uitspraak. Nu moet de NAM ook doorpakken. We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de NAM om tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd. Ik roep alle huiseigenaren op om samen met ons de strijd verder te gaan. Samen staan we sterker!”

Groningen, 11 maart 2016

LJW / 24-02016

1.    Vergoeding vindt plaats na verkoop van de woning en niet direct na het vaststellen van de schade.
2.    De regeling geldt voor woningeigenaren in acht gemeenten. Op basis van de schadekaart zouden dit aanzienlijk meer gemeenten moeten zijn, waaronder de gemeenten De Marne, Groningen, Hoogezand-Sappemeer, Mentherwolde, Oldambt, Zuidhorn en Haren.
3.    De eigenaar weet bij verkoop niet hoe hoog de vergoeding is en hoeveel hij kan aflossen op zijn hypotheek. Deze onzekerheid leidt tot hypotheekstress. Een tussentijdse uitkering kan zodoende niet gebruikt worden voor aflossing van de hypotheek waardoor de verhouding tussen waarde en hypotheekschuld is verslechterd.

Groningen, 1 december 2015

Hoewel de NAM al enkele maanden geleden had aangekondigd om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank van 2 september jl, heeft zij pas vandaag (de laatst mogelijke dag) daadwerkelijk hoger beroep ingesteld. De NAM had al eerder bericht dat haar voornaamste bezwaar tegen het eerder gewezen vonnis is dat de waardevermindering volgens de rechter nu vergoed moet worden en niet pas na verkoop en levering van de woning, zoals de NAM dat wil. Er is beroep ingesteld tegen de datum van 12 januari 2016. Op die datum zullen Pieter Huitema en Ruud Glas van De Haan Advocaten & Notarissen namens de Stichting WAG en 12 woningbouwcorporaties stellen (zoals dat heet) bij het gerechtshof en zal het hof aan de NAM een termijn van zes tot acht weken geven om schriftelijk hun bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank Assen d.d. 2 september kenbaar te maken. Daarna krijgen de Stichting WAG en de corporaties weer de tijd om daar op te reageren. De zitting van 12 januari is een formaliteit waar geen publiek bij aanwezig is.

Uitspraak van de rechtbank inzake WOZ-waarde woningen in het aardbevingsgebied. Klik hier om het volledige vonnis te lezen.

Uitspraak van de rechtbank inzake onafhankelijkheid schadeprotocol NAM en recht op benoeming onafhankelijke en onpartijdige deskundige. Klik hier om het volledige vonnis te lezen.

Uitspraak van de rechtbank inzake de directe uitkering van waardevermindering van woningen door aardgaswinning door de NAM. Klik hier om het volledige vonnis te lezen.

Donderdag 2 september 2015

Instantie:            Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak:      02-09-2015
Datum publicatie:     02-09-2015
Zaaknummer:           C/19/103209 / HA ZA 14-029 en C/19/107616 / HA ZA 14-234
Rechtsgebieden:       Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie:     NAM moet waardevermindering huizen Groningen vergoeden, ook
                      als er nog geen 
sprake is van fysieke schade of als de
                      woning nog niet is verkocht.

Klik hier voor het Vonnis (pdf formaat)

Artikel uit het De Stentor van 9 juni 2015.

Groningers gaan juridisch de strijd aan met NAM over compensatie voor schade door gasboringen.

Klik hier voor het volledige artikel.

Artikel uit het DvhN van 9 juni 2015.

Moet de NAM schade aan woningen nu al vergoeden of kan dat pas nadat een huis is verkocht?

ASSEN Of de NAM enig idee heeft hoelang demalaise op de Groningerwoningmarkt gaat duren, informeert rechter Ger Vermeulen uit Almelo bij de advocaten van de NAM. ,,Of moeten mensen wachten tot ze een ons wegen voor er duidelijkheid komt?’’

Welnee, riposteert Jan de Bie Leuvelink Tjeenk van het door de gaswinner ingehuurde kantoor De Brauw Blackstone Westbroek. ,,Ze hoeven niet te wachten. Bij de verkoop van hun woning is er immers duidelijkheid. Dan voelt men de schade al dan niet in zijn portemonnee.’’

Klik hier voor het volledige artikel.

Zitting 8 juni, 09:30 uur, rechtbank Assen

Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) heeft NAM gedaagd. Inzet is dat NAM de schade door waardevermindering onmiddellijk vergoedt.
Maandag 8 juni wordt het pleidooi uitgesproken in de rechtbank te Assen. De zitting is te volgen via RTV Noord. Het voornemen om de zaak te verplaatsen naar Theater De Nieuwe Kolk is daarmee vervallen. In de rechtbank zijn geen publieksplaatsen meer voorhanden.

Schade door waardevermindering verhalen
De aardbevingen in de provincie Groningen die veroorzaakt zijn door de gaswinning hebben veel schade veroorzaakt. Het gaat veelal om scheuren en verzakkingen van onroerend goed. NAM vergoedt deze schade.

maandag 1 juni 2015

Het Steunpunt Bevingschade organiseert komende donderdagavond 4 juni 2015 een informatieavond. De bijeenkomst wordt gehouden in Grand Café 't Lokaal te Delfzijl (Schoolstraat 27). Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. Het programma begint om 20.00 uur.

Het onafhankelijk Steunpunt Bevingschade, dat per 1 februari 2015 is opgericht, ondersteunt en ontzorgt gedupeerden die aardbevingschade hebben geleden en die hun schade op de NAM willen verhalen. Gedupeerden ondervinden namelijk vaak veel weerstand van de NAM en het Centrum Veilig Wonen bij het vergoed willen krijgen van hun schade, terwijl zij er ook tegenaan lopen dat er bij de schadeafhandeling tal van deskundigen zijn betrokken. Hierdoor is het voor gedupeerden vaak onduidelijk wanneer en op wie zij een beroep kunnen doen. Binnen het Steunpunt hebben contra-experts, taxateurs, aannemers en advocaten hun expertise, kennis en ervaring gebundeld. Dit heeft als voordeel dat er één onafhankelijk loket is waar men met alle vragen over de schadeafhandeling terecht kan. Het Steunpunt beschikt over de vereiste kennis, kunde en ervaring om gedupeerden adequaat en met succes gedurende het gehele schadeafhandelingstraject bij te kunnen staan en is volstrekt onafhankelijk van de NAM en het Centrum Veilig Wonen.

woensdag 8 april 2015

In de rechtszaak die de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) en een twaalftal woningcorporaties aanhangig hebben gemaakt tegen de NAM tot vergoeding van de waardevermindering is de datum voor een zitting vastgesteld. De rechtbank heeft de zitting (voor de pleidooien) gepland op maandag 8 juni 2015 om 09.30 uur in de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen. Vanwege de verwachte grote opkomst van de vele deelnemers van de Stichting WAG maar ook andere mensen uit de Provincie Groningen en de grote publieke belangstelling voor het aardbevingsvraagstuk heeft de rechtbank besloten om voor alle toehoorders het Theater De Kolk in Assen af te huren voor die dag. Dit theater ligt op een steenworp afstand van de rechtbank.

De zitting is openbaar, zodat iedereen die belangstelling heeft voor de rechtszaak deze zitting ook kan bijwonen. Er zal een liveverbinding worden gelegd (zowel in beeld als geluid) tussen de rechtbank en Theater De Kolk zodat belangstellenden de zitting live kunnen meemaken.

Artikel uit Energy Intelligence van 1 april 2015.

Royal Dutch Shell and Exxon Mobil are staring at a multi-billion dollar lawsuit due to earthquakes by gas extraction activities at their Groningen field in the Netherlands.

Klik hier voor het volledige artikel.

vrijdag 20 maart 2015

Per 1 februari 2015 is het Steunpunt Bevingschade opgericht. Het Steunpunt ondersteunt en ontzorgt gedupeerden die aardbevingschade hebben geleden en die hun schade op de NAM  willen verhalen. Gedupeerden ondervinden namelijk vaak veel weerstand van de NAM en het Centrum Veilig Wonen bij het vergoed willen krijgen van hun schade, terwijl zij er ook tegenaan lopen  dat er bij de schadeafhandeling tal van deskundigen zijn betrokken. Hierdoor is het voor gedupeerden vaak onduidelijk wanneer en op wie zij een beroep kunnen doen.

Binnen het Steunpunt hebben contra-experts, taxateurs, aannemers en advocaten hun expertise, kennis en ervaring gebundeld. Dit heeft als voordeel dat er één loket is waar men met alle vragen over de schadeafhandeling terecht kan. Het Steunpunt beschikt over de vereiste kennis, kunde en ervaring om gedupeerden adequaat en met succes gedurende het gehele schadeafhandelingstraject bij te kunnen staan en is volstrekt onafhankelijk van de NAM en het Centrum Veilig Wonen.

woensdag 21 januari 2015

Volgende week zullen de NAM en de Staat worden gedagvaard door circa 120 inwoners van de provincie Groningen die als gevolg van de aanhoudende aardbevingen immateriële schade hebben geleden. Die schade moet door de NAM en/of de Staat worden vergoed. Deze immateriële schade bestaat met name uit aantasting van het woongenot, psychische problemen, angst, onzekerheid over de toekomst etc. Een aantal van deze gedupeerden hebben inmiddels daarvoor ook een arts bezocht of zijn onder behandeling bij een psychiater.

De gedupeerden hebben onderzoek laten verrichten door o.a. de Rijksuniversiteit Groningen en een onafhankelijke psychiater. Daaruit volgt dat de immateriële schade groot is en een serieus probleem dat nog fors wordt onderkend door de NAM en ook de Staat.

maandag 8 december 2014

Resultaten van een enquête onder stichting WAG deelnemers.
 
Verslag van een onderzoek uitgevoerd door de  Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG).   

Klik hier voor het volledige artikel.

maandag 1 december 2014

Artikel uit het DvhN van 28 november 2014.

GRONINGEN  De rechter voegt twee claims van De Haan Advocaten tegen de NAM samen. Dat betekent volgens het kantoor dat de claim nu is ingediend namens 100.000 bewoners.

De Haan behartigt de belangen van de Stichting WAG. In februari begon advocaat Pieter Huitema namens deze stichting een procedure tegen de NAM waarin hij een vergoeding eist voor de waardedaling van de woningen van 700 particulieren door de aanhoudende aardbevingen. Daarnaast is een claim bij de NAM ingediend namens twaalf woningbouwstichtingen, die samen bijna 100.000 huizen bezitten.
De NAM wil alleen compensatie geven als woningen zijn verkocht. De bedragen zijn volgens Huitema ‘onvoorstelbaar laag’.

donderdag 27 november 2014

De Haan Advocaten & Notarissen behartigt nu de belangen van 100.000 woningen.

Zoals bekend behartigt De Haan Advocaten & Notarissen de belangen van Stichting WAG waar bijna 700 particulieren zich hebben aangesloten. Namens de Stichting WAG heeft advocaat mr Pieter Huitema in februari 2014 een gerechtelijke procedure gestart tegen de NAM.

Advocaat Pieter Huitema heeft eenzelfde procedure tegen de NAM gestart namens 12 woningbouwcoöperaties.

Inmiddels heeft de rechtbank besloten beide zaken (zoals dat heet) te voegen en gezamenlijk te behandelen als ware het één zaak. Met deze beide gerechtelijke procedures vertegenwoordigt de advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen bijna 100.000 woningen in de megaclaim tegen de NAM.

Rustige avond plots spannend


Artikel uit het DvhN van 10 oktober 2014.

Een rustige informatieavond over de aardbevingen in Stad werd plotseling spannend toen er een klokkenluider opstond. Richard Zijlstra maakte zich bekend als oud-onderzoeker voor de NAM en uitte flinke kritiek op het bedrijf.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron: nu.nl  - 4 september 2014

Woningen en panden in het aardbevingsgebied in Groningen zijn 5 tot 25 procent minder waard geworden doordat ze in een risicogebied staan.

Dat stelt de Stichting WAG, die 550 huiseigenaren en drie woningcorporaties vertegenwoordigt.

De Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) heeft zeker twintig panden laten taxeren door drie taxateurs. ''Ze gaven onafhankelijk van elkaar als motivatie op dat de waarde is gedaald omdat de woning of het pand is gelegen in een gebied waar risico is op aardbevingen", zegt Pieter Huitema, advocaat van de stichting.

Volgens Huitema gaat het daarbij ook om panden die nog geen schade hebben als gevolg van aardbevingen. ''De verkoopbaarheid is aangetast en dat zorgt voor een lagere waarde.”

De Stichting WAG daagde in januari van dit jaar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) omdat ze vindt dat die aansprakelijk is voor de waardedaling. Advocaat Huitema verwacht dat de zaak in het voorjaar van 2015 voor de rechter komt.

Huitema zegt dat nog negen andere woningcorporaties zich bij hem gaan aansluiten. In de strijd tegen de NAM zou hij dan de eigenaren van 100.000 woningen in het aardbevingsgebied vertegenwoordigen.

Artikel uit het DvhN van 4 oktober 2014.

Bij de NAM zijn na de aardbeving van disndag tot op heden 750 schademeldingen binnegekomen.

Klik hier voor het volledige artikel.

dinsdag 2 september 2014

Er is een aanwijsbare relatie tussen de waardevermindering van vastgoed en de recente en toekomstige aardbevingen; in een steeds groter wordend gebied! Tevens zijn er nieuwe bewijzen waardoor nog duidelijker is geworden dat er sprake is van – directe – waardevermindering van vastgoed in het aardbevingsgebied. Ook zonder dat er sprake is van fysieke schade. Deze waardevermindering dient volgens diverse deskundigen direct te worden vergoed en niet pas bij verkoop van woning of bedrijfspand. De Stichting WAG zal op 3 september 2014 nieuw bewijs indienen bij de rechtbank middels een conclusie van repliek.

De gaswinning rondom Loppersum is sinds januari 2014 verminderd, maar rondom Slochteren is de NAM meer gaan winnen. Het lijkt er nu op dat de aardbevingen zich ook verplaatsen naar gebieden ten zuiden van het gasveld, getuige bijvoorbeeld de recente beving bij Froombosch van 1 september jl. Dit maakt het risicogebied alleen nog maar groter. Het maakt eveneens dat nog meer huiseigenaren voor waardevermindering in aanmerking komen dan tot nu toe werd gedacht.

dinsdag 3 juni 2014

De NAM heeft inmiddels via de rechter gereageerd op de standpunten uit de dagvaarding van de Stichting WAG en de woningbouwcorporaties. Kort gezegd ontkent de NAM in haar reactie dat er sprake is van waardevermindering van vastgoed in het aardbevingsgebied. Tevens blijft de NAM bij het standpunt dat als er al sprake is van waardevermindering, deze slechts zal worden vergoed na verkoop van het betreffende vastgoed.

De Haan Advocaten & Notarissen heeft de NAM begin dit jaar in opdracht van de Stichting WAG en haar ruim vijfhonderd deelnemers en enkele woningbouwcorporaties gedagvaard en gevorderd dat de rechter zal bepalen dat de NAM aansprakelijk is voor waardevermindering aan vastgoed als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning. Tevens is er in deze dagvaarding geëist dat de betreffende waardevermindering aan vastgoed per direct dient te worden vergoed, los van het moment van verkoop van de woning. De NAM stelt zich compromisloos op en laat de bewoners letterlijk in de kou zitten.

dinsdag 18 februari 2014

Het Groningse advocatenkantoor De Haan Advocaten & Notarissen heeft vandaag zowel de NAM als de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade die inwoners lijden door de voortdurende aardbevingen in Noordoost-Groningen. Deze aansprakelijkheidsstelling is gedaan naar aanleiding van diverse individuele verzoeken van deelnemers van de Stichting WAG.

Onzekerheid en angst
De recente en te verwachten NAM-aardbevingen zorgen naast fysieke schade en waardedaling aan vastgoed ook voor veel immaterieel leed, zo werd duidelijk uit een rondgang van het advocatenkantoor bij de meer dan 500 deelnemers aan de Stichting WAG. Uit verschillende gesprekken en uit meerdere onderzoeken en enquêtes bleek zelfs overduidelijk dat de immateriële schade enorm is. Getroffen bewoners leven in voortdurende onzekerheid en angst en worden hierdoor sterk in hun woongenot aangetast. Daarnaast bestaat een groot gevoel van onbehagen doordat men voortdurend met nieuwe aardbevingen wordt geconfronteerd en de schade blijft of steeds weer terugkeert. Veel mensen willen niets liever dan het gebied zo snel mogelijk verlaten.

donderdag 23 januari 2014

Artikel uit de Volkskrant van 23 januari.

Klik hier voor het volledige artikel.

 

Ook internationaal wordt de claim van Stichting WAG met belangstelling gevolgd

woensdag 22 januari 2014

Bron: Word Gas Intelligence

Klik hier voor het artikel.

 

NAM moet waardedaling Groningse woningen meteen vergoeden

maandag 20 januari 2014

Artikel uit de Volkskrant van 20 januari.

Klik hier voor het volledige artikel.

 

Compensatie waardevermindering wassen neus voor huizenbezitters

maandag 20 januari 2014

Ondanks dat Minister Kamp en de NAM erkennen dat er sprake is van waardevermindering van vastgoed door aardbevingen, weigeren zij veel vastgoedbezitters te compenseren. Daarmee handelen zij in strijd met de juridische werkelijkheid. De Stichting WAG stapt a.s. vrijdag naar de rechter.

De Minister en de NAM stellen in hun plan als voorwaarde voor compensatie dat gedupeerden eerst hun woning (vastgoed) moeten verkopen. Volgens de rechtspraak dienen benadeelden echter meteen schadevergoeding te krijgen. Er is hier sprake van directe vermogensschade en deze schade dient te worden vergoed. De verkoop van het vastgoed staat los van schade. Het lijkt erop alsof Minister Kamp en de NAM hier onderuit willen komen. In het huidige plan is geen post opgenomen voor directe uitbetaling van waardevermindering aan gedupeerden.

Berekeningen van de Stichting WAG tonen een bedrag van ruim een miljard aan waardevermindering. Advocaat van de Stichting WAG, mr. Pieter Huitema noemt het huidige compensatievoorstel een wassen neus. “Het lijkt een genereus voorstel om het verlies bij verkoop aan te vullen, maar in werkelijkheid zal er in zeer beperkte gevallen schadevergoeding voor waardevermindering worden uitgekeerd. Het merendeel van de getroffenen kan of wil hun huis niet verkopen. In beide gevallen is er echter wel degelijk sprake van waardevermindering. Wij strijden voor al onze deelnemers voor directe schadevergoeding van minimaal de waardevermindering van hun vastgoed.”

Veel hypotheken staan door de waardevermindering door aardbevingen onder water. Hierdoor duurt de hypotheekstress voort en verstrekken banken geen gunstige concurrerende offertes bij nieuwe rentevaste perioden.

De Stichting WAG heeft de NAM gesommeerd niet alleen de aansprakelijkheid voor de waardevermindering aan vastgoed van haar deelnemers te erkennen, maar eist namens de ruim driehonderd deelnemers van de Stichting ook dat schade wordt uitgekeerd los van verkoop van de woning. Reageert de NAM niet voor a.s. donderdag, dan gaat de Stichting WAG over tot dagvaarding en starten de juridische procedures.

 

Nieuws in de Media

geplaatst op 28 november 2013

Noord-Groningers naar rechter om waardevermindering huis
Website NRC 28 november 2013
http://www.nrc.nl/nieuws/2013/11/27/groningers-naar-rechter-wegens-waardevermindering-huizen-na-bevingen/

Inwoners N-Groningen naar rechter
Website NOS 28 november 2013
http://nos.nl/artikel/580037-inwoners-ngroningen-naar-rechter.html

WAG vecht waardedaling huizen aan bij rechter
Website RTVNOORD 28 november 2013
http://www.rtvnoord.nl/artikel/artikel.asp?p=127395

Inwoners Groningen naar rechter om aardbevingen
Website de Volkskrant 28 november 2013
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3552505/2013/11/27/Inwoners-Groningen-naar-rechter-om-aardbevingen.dhtml

Inwoners Groningen naar rechter om aardbevingen
Website RTL Nieuws 28 november 2013
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/laatste-videos-nieuws/inwoners-groningen-naar-rechter-om-aardbevingen

Inwoners Groningen gaan naar de rechter
De Volkskrant 28 november 2013
WAG De Volkskrant 20131128.pdf

Erfgoed bedreigd door gasbevingen
De Telegraaf 28 november 2013
WAG Telegraaf 20131128.pdf

Inwoners N-Groningen naar rechter
De Telegraaf 28 november 2013
WAG Telegraaf 20131128-2.pdf

De kleinste kans op de grootste beving
DvhN 28 november 2013 WAG
DvhN 20131128.pdf

Bewoners Groningen naar de rechter
DvhN 28 november 2013
WAG DvhN 20131128-2.pdf

Huizen Groningen veel minder waard
De Telegraaf 28 november 2013
WAG Telegraaf 20131121.pdf

 

Download hier het onderzoeksrapport met bijlagen van de stichting WAG

geplaatst op 28 november 2013

Klik hier voor het Onderzoeksrapport

Klik hier voor de Bijlagen

 

Aardbevingsgebied zit compleet op slot

geplaatst op 27 november 2013

Artikel uit het DvhN van 27 november 2013.

Het kan niet waar zijn, denken ze rond Loppersum. Hoe stellig de minister ook beweert dat een huis niet lastiger te verkopen is dan in de rest van het land, het gevoel zegt iets anders. Om de woningmarkt te onderzoeken,moet er een markt zíjn. En die is er niet.

Klik hier voor het volledige artikel.

 

Ondergronds ongenoegen in Groningen

geplaatst op 20 november 2013

Een rol schilderstape in de ene hand, de “Groningen WIL-HEM” poster in de andere. De boerenzakdoek voorgebonden om anoniem te blijven en de overall hoog dichtgeknoopt want de eerste nachtvorst.

Zo verloopt de aktie van Loeske, de Groningse versie van Loesje, die aandacht wil voor de schade door de aardbevingen in de provincie. “We stellen voor om 5 cent per kubieke meter gas te vragen, ook aan buitenlandse verbruikers. Zodoende betalen alle verbruikers mee aan de nadelen die wij hier ondervinden van de gaswinning” zegt “? “. De onvrede zit dieper dan het gas, zo blijkt deze ochtend.

Klik op onderstaande link voor het volledige artikel.

http://weblogs.nos.nl/radio1journaal/2013/11/20/ondergronds-ongenoegen-in-groningen/


 

Aanwijsbare waarde vermindering door NAM-aardbevingen.

geplaatst op 19 november 2013

Uitnodiging:

Kom naar onze informatiebijeenkomst in Loppersum!

 

De Stichting WAG presenteert op 27 november a.s. de voorlopig eerste bevindingen van eigen onderzoeken naar de relatie tussen de recente aardbevingen en de waardevermindering van vastgoed in de aardbevingsregio. Tijdens deze speciale informatieavond zullen tevens de opvallende uitkomsten van een enquête onder huizenbezitters en huizenverkopers worden toegelicht.

De Stichting WAG komt met aanwijzingen dat er daadwerkelijk sprake is van flinke waardevermindering van vastgoed in de aardbevingsregio. In specifieke gevallen betreft de waarde vermindering zelfs 30%!
De WAG-enquête wijst o.a. uit dat meer dan 60% van de ondervraagden zich door de NAM-bevingen aangetast voelt in hun woongenot. De getroffenen in de regio voelen zich onveilig, angstig en onzeker.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de informatieavond in ‘Hotel Spoorzicht’ te Loppersum, zullen Pieter Huitema (advocaat) en Lolke Weegenaar (voorzitter van de Stichting WAG) de bevindingen van het onderzoeksteam toelichten. Tevens is er nog aandacht voor de recentelijke rapportage van de commissie Meijer.

Deelnemers en geïnteresseerden!
De bijeenkomst is niet alleen voor deelnemers van de Stichting WAG.
Ook overige geïnteresseerden en mediavertegenwoordigers zijn van harte welkom.

Woensdag 27 november in ‘Hotel Spoorzicht’ Loppersum.
Inloop 19.30 uur, aanvang programma 20.00 uur.

 
 

Dorpenvoorman haalt uit naar minister Kamp

geplaatst op 10 juli 2013

Artikel uit het DvhN van 10 juli 2013.

De bewering van minister Henk Kamp van Economische Zaken dat de aardbevingen in Noord Groningen geen aantoonbaar effect hebben op de huizenprijzen, trekt hij zwaar in twijfel. "Onze ervaringen zijn anders. Woningen zijn
minder goed en zelfs onverkoopbaar", zegt Rudi Slager, sinds twee weken voorzitter van de Vereniging Groninger Dorpen (VGD).

Klik hier voor het volledige artikel.

 

En toen was het opeens weer raak

geplaatst op 4 juli 2013

Artikelen uit het Dagblad van het Noorden van 4 juli 2013.

En toen was het opeens weer raak.130704.pdf
Bouwen tegen aardbeving.130704.pdf
Rodenboorg heeft raar gevoel bij woningrapport.130704.pdf
Frank Palts uit Wirdum.130704.pdf
Giny Postema uit Garrelsweer.pdf
Kornelis Hartsema uit Garrelsweer.130704.pdf

 

"Geen link bevingen en huizenprijs"

geplaatst op 3 juli 2013

De huizenprijzen in Noord-Groningen zijn niet gedaald als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning in het gebied. Onderzoekers hebben vooralsnog geen waardedaling kunnen aantonen, zei minister Kamp tijdens zijn bezoek aan Loppersum.

Het is een voorlopig resultaat van een van vier de onderzoeken naar de aardbevingen die eind juni klaar zouden zijn. Vanaf nu wordt per kwartaal bekendgemaakt hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen in Noord-Groningen.

Klik hier voor het volledige artikel.

 

Effecten aardbevingen Groningen onderzocht

geplaatst op 3 juli 2013

Vooralsnog is geen aantoonbaar effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen gevonden.

De ontwikkeling van huizenprijzen wordt vanaf nu per kwartaal gepubliceerd. Met de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) wordt alvast nagedacht over een mogelijke regeling voor schadeloosstelling voor het geval er wel een effect wordt gevonden.

Klik hier voor het volledige artikel.

 

200 leden voor aardbevingsstichting WAG

geplaatst op 2 juli 2013

Groningen- De StichtingWaardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) heeft al tweehonderd leden.

De stichting is opgericht op initiatief van De Haan Advocaten in Groningen met het doel een claim in te dienen bij de NAM voor de prijsdaling van huizen in het aardbevingsgebied in Groningen. De Haan, die wilde dat de stichting minimaal honderd leden zou tellen, heeft al stappen ondernomen in richting van de NAM.
Deze maand zal in opdracht van de stichting begonnen worden met een onderzoek naar de omvang van de waardedaling van huizen als gevolg van de aardschokken.
Kans op grote aardbeving door gasboringen

geplaatst op 1 juli 2013

De kans op een zware aardbeving door gaswinning in Groningen is een op veertien. Deze zomer zou het zo maar kunnen gebeuren. Reden voor het ministerie van Economische Zaken om een reeks onderzoeken te laten uitvoeren om te achterhalen wat de effecten zouden kunnen zijn van een zwaardere aardbeving in Groningen.

Het Staatstoezicht op de Mijnen adviseerde begin dit jaar al de gasproductie terug te schroeven. Maar dat kost de staat miljarden en is dan ook nog niet gebeurd. De dijkgraaf in het gebied maakt zich grote zorgen over de veiligheid, mocht een zware aardbeving zich voordoen. Op Schiphol zou het luchtverkeer bij een dergelijke dreiging worden stilgelegd, zegt hij. “Hier boren we rustig door.”

Klik hier voor de uitzending

 

Stichting WAG Nieuwsbrief

geplaatst op 27 juni 2013

Geachte deelnemer,

Middels deze eerste digitale nieuwsbrief wil ik u en alle overige deelnemers van de Stichting WAG persoonlijk informeren. Met name over de laatste stand van zaken omtrent de claim tegen de NAM aangaande de waardevermindering van uw onroerende zaak, maar ook andere, voor u en de Stichting WAG relevante ontwikkelingen, komen in deze nieuwsbrief aan bod.

Klik hier voor de nieuwsbrief


 

’Imagoschade? Weet wat je zegt

geplaatst op 25 mei 2013

Groningen Noord-Groningen Groningen Noord-Groningen aardbevingsgebied. Wat doen meer en zwaardere bevingen met het imago van Groningen? Op verzoek van de provincie onderzoekt een commissie de schade die de regio lijdt door negatieve beeldvorming. "Eindelijk!", zegt CDA-Statenlid Patrick Brouns. "We hebben signalen ontvangen van bedrijven die afgehaakt zijn en dus niet komen omdat ze het risicoprofiel te groot vinden.Dan zeg je krimp, economische recessie en aardbevingen door gaswinning. Allemaal factoren, maar wat gaf uiteindelijk de doorslag? Dat willen we weten."

Klik hier voor het hele artikel uit het DvhN van 22 mei 2013.

 

Het lot van Loppersum

geplaatst op 18 mei 2013

De zware waarschuwing komt uit de lucht vallen nadat men jaren had gezegd dat er niets aan de hand was. Loppersum wacht op ’de grote Loppersum wacht op ’de grote klap’, eind augustus. Maar dat het aardbevingsseizoen dan weer begint, staat allerminst vast. Zijn Groningers ten onrechte bang gemaakt? Hoe hoog is een hoog risico eigenlijk?

Klik hier voor het hele artikel uit het DvhN van 18 mei 2013

 

Gedupeerden verenigen zich in Stichting WAG

geplaatst op 25 april 2013


De NAM gedaagd voor waardevermindering aan ruim 5000 woningen en/of bedrijven.

De aansprakelijkstelling van de NAM voor de - door aardbevingen en bodemdalingen veroorzaakte waardevermindering aan ruim 5000 woningen en/of bedrijven - is een feit. Het aantal betrokken woningen kan binnenkort nog oplopen naar 15.000. Vandaag valt de schriftelijke aansprakelijkstelling, verzonden door De Haan Advocaten & Notarissen namens de Stichting WAG en een woningbouwcorporatie, per aangetekende post bij de NAM op de mat.

Stichting opgericht

De Haan Advocaten & Notarissen formaliseerde gisteren (24 april 2013) de oprichting van de Stichting WAG. Deze Stichting is opgericht om eigenaren van onroerende zaken in het door aardbevingen en bodemdalingen getroffen gaswinningsgebied bij te kunnen staan bij het verhalen van de waardevermindering op de NAM.

De Stichting WAG vertegenwoordigt inmiddels een grote groep huis- en bedrijfspandeigenaren. Meer dan honderd particulieren hebben zich inmiddels direct dan wel via hun rechtsbijstandsverzekering als deelnemer aangemeld. De Stichting WAG en de woningcorporatie houden de NAM aansprakelijk voor huidige en/of toekomstige waardevermindering van hun woningen, bedrijfspanden of woningbestanden, als gevolg van aardgaswinning en het daardoor ontstane verhoogde risico op aardbevingen.


 

Informatieavond druk bezocht
geplaatst op 17 april 2013

De informatieavond op 16 april jl in Loppersum is door zeer veel belangstellenden bezocht. Tijdens de bijeenkomst zijn vele vragen van uiteenlopende aard beantwoord door de advocaten van De Haan. De Stichting WAG zal definitief worden opgericht. Over de data van aanvang van de verschillende procedures kunnen we nog geen uitsluitsel geven. 

Zie ook: Advocatenkantoor zet proces tegen NAM door - 17 april 2013 - RTV NOORD

 

Aanpassing voorwaarden

geplaatst op 9 april maart 2013

Er is besloten om geen extra bijdrage meer te vragen van deelnemers, wanneer straks zal blijken dat de ingelegde € 100,- onvoldoende blijkt te zijn voor de juridische dienstverlening.

Voor het overige blijven de voorwaarden ongewijzigd.


 WEBSITES 
Hieronder vindt u een aantal websites met nuttige informatie over de aardbevingen.

eenvandaag Lage huizenprijzen door aardbeving
Video - Een advocatenkantoor uit Groningen gaat de NAM namens woningcorporaties en particulieren aanklagen voor dalende huizenprijzen als gevolg van de aardbevingen in het gebied. Het gebied werd vorig jaar getroffen door een aardbeving van 3,6 op de schaal van Richter. De actie is nog maar net opgezet en inmiddels hebben twee woningcoöperaties en honderd woningbezitters zich aangemeld voor de aansprakelijkheidsstelling. En de verwachting is dat meer mensen en corporaties zich aansluiten in de hoop dat het waardeverlies wordt gecompenseerd.
nos Zwaardere aardbevingen door gaswinning
Video - De inwoners van de provincie Groningen kunnen zich schrap zetten, want de aardbevingen daar door de gaswinning, worden mogelijk steeds zwaarder. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van minister Kamp van Economische Zaken. De enige oplossing voor het probleem is minder gas winnen, maar dat heeft grote gevolgen voor heel Nederland.
nos radio 'Afwachten hoe de NAM zal reageren op megaclaim'
Audio - Het Gronings advocatenkantoor De Haan komt met een megaclaim tegen de Nederlandse Aardoliemaatschappij. Advocaat Pieter Huitema geeft toelichting.
knmi KNMI Seismologie
Aardbevingen in Nederland. De meest recente aardbevingen in en rondom Nederland.
nam NAM Platform
Website van de NAM waar ze informatie geven over schadeafhandeling na een aardbeving.
rijksoverheid Website van de Rijksoverheid
(Op deze site kunt u zoek en op de termen " aargaswinning" of " aardbevingen".)
gbb Website van de vereniging GBB
Hier staat allerlei nuttige informatie over met name schade aan woningen uit het getroffen gebied.
sodm Staatstoezicht op de Mijnen (Sodm)
SodM rapport aardbevingen in Provincie Groningen.
scheurennietzeuren Scheurennietzeuren.nl
De scheurmeterwerkgroep is een initiatief van Stichting Dorpsbelangen Middelstum en de Wetenschapswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen.Procedure tegen de NAM en/of de Staat

Te zijner tijd zal op deze plaats informatie worden geplaatst over de voortgang van de claim tegen de NAM en/of de Staat. Ook zullen hier relevante stukken worden geplaatst die u dan kunt downloaden.

Indien u zelf over informatie beschikt die relevant is voor de procedure, dan kunt u die mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.