Op 28 juni 2011 heeft de Commissie Claimcode de gedrags- en governancecode voor claimstichtingen en claimverenigingen gepresenteerd. De Claimcode is in werking getreden op 1 juli 2011 en heeft als doel de transparantie te vergroten en een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de claimsector en is tevens bedoeld om wildgroei en mogelijke misstanden onder claimstichtingen en claimverenigingen te voorkomen. De Claimode geeft gedrags- en organisatieregels en vormt een kwaliteitsstempel voor stichtingen en verenigingen die de regels onderschrijven.
 
  • [klik hier] om de volledige Claimcode te lezen
Stichting WAG onderschrijft de Claimcode. De stichting wijkt op een tweetal punten nog af van de Claimcode. Stichting WAG heeft in een statement opgenomen op welke onderdelen van de Claimcode momenteel nog wordt afgeweken. Het statement is op deze website ter inzage.
 
  • [klik hier] voor het statement van Stichting WAG met betrekking tot de Claimcode