DEELNEMERSCHAP

Kan ik mijn deelnemerschap opzeggen?
Ja, u kent ten alle tijden uw deelnemerschap met Stichting WAG opzeggen. U dient dan een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., het secretariaat zal uw opzegging verder afhandelen.

Hoe kan ik een (e-mail)adreswijziging doorgeven?
Indien u een wijzing wenst door te geven kunt u dit e-mailen naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het secretariaat zal uw wijziging doorvoeren in de systemen van WAG.

De deelnemer of één van de deelnemers is overleden, hoe gaat dit verder?
De vordering voor waardedaling die is ingesteld bij de rechtbank maakt na het overlijden van de deelnemer deel uit van de nalatenschap. U kunt het overlijden melden bij het secretariaat met eventueel een nieuw postadres (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Als de erfgenamen verder niets doen, loopt de claim bij de rechtbank door. De erfgenamen kunnen ervoor kiezen het deelnemerschap op te zeggen (zie het antwoord op vraag 1 van dit onderdeel).

De deelnemer en mede-deelnemer zijn gescheiden, hoe gaat dit verder?
Communicatie zal altijd lopen via de hoofddeelnemer, evenals de uitbetaling. In beginsel heeft WAG een claim ingediend voor 100% waardedaling van het ingeschreven object. Wat partners daarna over en weer van elkaar te vorderen hebben, staat WAG buiten.

VERGOEDING VIA DE INGEDIENDE CLAIM TEGEN NAM

Hoe wordt de waarde van het pand bepaald?
WAG neemt als uitgangspunt de WOZ-waarde van 2011, beschikking 2012. Dit is de WOZ-waarde van voor de eerste zware beving in Huizinge. Vervolgens is deze waarde met de index van waardeontwikkeling van NVM geïndexeerd naar 2019.

Kan ik de WOZ-waarde nog laten wijzigen per 01-01-2021?
De waarde die WAG heeft ingediend is volgens een vast model berekend en kan in beginsel niet worden gewijzigd.

Hoe is het percentage waardedaling vastgesteld?
Stichting WAG heeft in uw claim gebruik gemaakt van het model van Invisor om het percentage waardedaling vast te stellen. Voor het geval dit model bij de rechtbank succesvol aangevochten wordt door NAM, vallen wij terug op het model van Atlas, te vermeerderen met rente en proceskosten. Op dit moment worden door deskundigen van Stichting WAG calculaties gemaakt met het model van Atlas, waarin ook lichtere bevingen worden verwerkt zonder toeslag voor imagoschade. Dat leidt in het hele centrale gebied tot een hogere compensatie dan wat IMG verstrekt. Uiteindelijk blijft het uiteraard aan de rechtbank hoe de waardevermindering voor de deelnemers wordt vastgesteld. 

Wordt er rekening gehouden met wettelijke rente?
WAG heeft uw claim ingediend met een renteberekening vanaf de ingebrekestelling van NAM op 1 mei 2013. De samengestelde wettelijke rente bedraagt nu bij benadering ongeveer 20%. Of de gehele periode in acht wordt genomen en welk percentage wettelijke rente wordt toegekend, dient de rechter te bepalen.

De eigenaar, of één van de eigenaren die deelnemer was bij WAG is overleden. Hoe wordt de vergoeding nu geregeld?
De vordering voor waardedaling die is ingesteld bij de rechtbank maakt nu deel uit van de nalatenschap. Zie verder het antwoord op vraag 3 in het onderdeel deelnemerschap.

Ik heb mijn pand verkocht, hoe wordt de vergoeding geregeld?
De vergoeding wordt berekend aan de hand van de waardedaling over de periode dat u eigenaar bent geweest van het ingeschreven object. Deze periode moet in ieder geval liggen tussen augustus 2012 en 1 januari 2019.

Mijn pand is versterkt of er vindt sloop-nieuwbouw plaats. Kom ik nog in aanmerking voor een vergoeding?
Indien een definitieve regeling met u is getroffen of versterking of sloop-nieuwbouw plaatsvindt, dan komt de vraag op of sprake is van waardedaling. In gevallen zal er soms zelfs sprake zijn van waardevermindering, maar eerder waardevermeerdering door het nieuwgebouwde. Waardevermindering is dan lastig om te bewijzen.

Wat is de situatie voor bedrijfspanden en agrarische gebouwen, met of zonder bedrijfswoning?
Ook niet-woningeigenaren komen in aanmerking voor een vergoeding van waardedaling heeft het Hof bepaald. Echter, de nu bekende modellen (Invisor en Atlas voor Gemeenten) zijn niet geschikt om die waardedaling te bepalen. Er wordt gewerkt aan een model of model dat dat wel bepaald kan worden. Wanneer hier meer over bekend is, zullen wij de niet-woningeigenaren hierover informeren.

Ik heb al eens een vergoeding van NAM ontvangen voor waardedaling. Kan ik het verschil in uitkering nog ontvangen?
Nee, dat kan niet. Eigenaren die reeds gebruik hebben gemaakt van een aanbod van NAM omtrent waardedaling hebben en overeenkomst getekend met finale kwijting. Als u hiervoor heeft getekend kan er niets meer geclaimd worden met betrekking tot waardedaling.

Kan de vergoeding hoger worden na nieuwe zware bevingen?
De verwachting is dat de bodem nog vele jaren in beweging blijft. Daar dienen zowel kopers als verkopers rekening  mee te houden. Slechts in hele bijzondere omstandigheden, die niet voorspeld konden worden, zal de waardedaling daarom mogelijk hoger worden, maar in beginsel kan de vergoeding voor waardedaling niet hoger worden.

OVERSTAP NAAR IMG

Kan ik claimen bij zowel IMG als WAG?
Nee, dit wordt in de Tijdelijke wet Groningen uitgesloten. Indien uw vordering is ingediend bij de rechter en WAG ‘eigenaar’ is van deze vordering, kunt u geen claim indienen bij IMG. U heeft namelijk uw vordering overgedragen aan WAG door middel van een zogenaamde cessie. Indien u uw vordering terug wenst te krijgen, kan dit via een zogenoemde retrocessie. Zie hieronder voor meer uitleg daarover.

Wat zijn de grootste verschillen tussen WAG en IMG?

  • Vaststelling van waarde. IMG gebruikt de WOZ-waarde van 2019 (beschikking 2020). WAG neemt als beginpunt de WOZ-waarde van 2011, beschikking 2012. Dit is de WOZ-waarde van voor de eerste zware beving in Huizinge. Vervolgens is deze waarde met de index van waardeontwikkeling van NVM geïndexeerd naar 2019.
  • Vaststelling van percentage. IMG gebruikt hiervoor het model van Atlas. Voor het hele gebied wordt een imagoschade toegepast van 2,7% van de woningwaarde. Hier wordt in het centrum van het bevingsgebied 0,92% toegevoegd voor iedere beving onder uw postcodegebied, die zwaarder is dan 2 op de schaal van Richter (dit is een grondversnelling van 2,9 millimeter per seconde). Er wordt geen compensatie uitgekeerd op postcodes waar minder dan 20% van de woningen erkende schade heeft geleden met uitzondering van een paar enclaves in dit gebied.
    Stichting WAG heeft in uw claim gebruik gemaakt van het model van Invisor om het percentage waardedaling vast te stellen. Voor het geval dit model bij de rechtbank succesvol aangevochten wordt door NAM, vallen wij terug op het model van Atlas, te vermeerderen met rente en proceskosten. Op dit moment worden door deskundigen van Stichting WAG calculaties gemaakt met het model van Atlas, waarin ook lichtere bevingen worden verwerkt zonder toeslag voor imagoschade. Dat leidt in het hele centrale gebied tot een hogere compensatie dan wat IMG verstrekt. Uiteindelijk blijft het uiteraard aan de rechtbank hoe de waardevermindering voor de deelnemers wordt vastgesteld. 
  • Wettelijke rente. IMG rekent met wettelijke rente – 2 % per jaar – vanaf 1 januari 2019. WAG heeft uw claim ingediend met een renteberekening vanaf de ingebrekestelling van NAM op 1 mei 2013. De samengestelde wettelijke rente bedraagt nu bij benadering ongeveer 20%. Of de gehele periode in acht wordt genomen en welk percentage wettelijke rente wordt toegekend, dient de rechter te beantwoorden.

Hoe moet ik opzeggen als ik gebruik wil maken van de IMG-regeling?
Een e-mailbericht met uw opzegging naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. is voldoende. Uw opzegging wordt door het secretariaat bevestigd en u krijgt een overeenkomst toegestuurd om uw vordering terug te krijgen, een zogeheten retrocessie. WAG zal na uw opzegging uw claim bij de rechtbank intrekken. De advocaat van WAG zal daarvoor een akte nemen. Wanneer dit is gebeurd, ontvangt u hiervan bericht en kunt u uw claim bij IMG indienen.

Hoe gaat de procedure na opzegging in zijn werk bij IMG?
Wanneer u uw aanvraag heeft ingediend bij IMG, gaat IMG uw aanvraag checken. Zij zullen zien dat u ooit een claim aanhangig heeft gemaakt bij de rechter via WAG. Zij zullen daarom checken of u uw vordering heeft teruggekregen door middel van de opzeggingsovereenkomst die u heeft getekend en of uw vordering bij de rechtbank is ingetrokken. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Deze gegevens verstrekt WAG na uw opzegging aan IMG. IMG heeft te kennen gegeven tijd nodig te hebben om deze gegevens te checken, daarom kan het zijn dat de beslistermijn voor uw aanvraag door IMG wordt verlengd.

Ik loop vast bij IMG na opzegging, kunnen jullie hierbij helpen?
Indien u bij IMG vastloopt en uw aanvraagtermijn voor een tweede keer is verlengd, willen wij u graag helpen. Stuurt u ons dan uw IMG-zaaknummer (beginnend met W-), dan gaan wij voor u na waarom uw aanvraag nog niet is behandeld en proberen wij u hierin bij te staan.

De regeling van IMG kent geen einddatum. Blijft mijn recht op vergoeding bij IMG hetzelfde of kan deze lager worden?
De regeling van IMG geldt voor onbepaalde tijd. Wel is het zo dat IMG na 1 september 2021 een nieuwe calculatie kan laten maken van uw vergoeding op basis van een nieuw onderzoek. De hoogte van uw vergoeding is gegarandeerd tot dat moment. Hierna kan IMG een herberekening uitvoeren waardoor de hoogte van uw vergoeding bij IMG wijzigt.

Bij IMG moet ik tekenen voor finale kwijting. Heb ik nog recht op fysieke schade of immateriële schade?
Ja. De vergoeding voor fysieke schade en immateriële schade staan los van de waardedalingsvergoeding.

Als ik heb opgezegd, hoe lang duurt het voor mijn vordering bij de rechtbank wordt ingetrokken?
Elke zes weken worden door middel van een akte wijziging eis de vorderingen ingetrokken van de deelnemers die hun vordering willen intrekken. Dit kan helaas niet vaker, omdat de advocaat van WAG uitsluitend op vaste, door de rechtbank vastgestelde, een akte tot wijziging van eis indienen.

SUCCESFEE

Hoe hoog is de succesfee vastgesteld?
In uw overeenkomst met Stichting WAG is vastgelegd hoe hoog het percentage succesfee is, dat u aan WAG moet betalen. De hoogte van de succesfee is gelinkt aan de datum van inschrijving bij WAG. Tot het moment van aanbrengen van de dagvaarding (24 januari 2014) is dit 5%. Tot de uitspraak van de rechtbank Assen (1 september 2015) is dit 7,5%. Aanmelding vanaf 2 september 2015 is vastgesteld op 10%.

Wanneer na betaling van alle kosten een batig saldo overblijft in de kas van WAG zal dit batige saldo worden verdeeld onder de deelnemers na rato van betaalde succesfee.

Waarom moet ik ook succesfee betalen, als ik gebruikmaak van de IMG-regeling?
De juridische kosten en de kosten van deskundigen zijn erg hoog, tot ver boven één miljoen euro. Het zou dan ook niet terecht zijn, dat de rekeningen uitsluitend betaald moeten worden door deelnemers die de rit in de schadeprocedure uitzingen.

De regeling van de IMG is tot stand gekomen naar aanleiding van de uitspraak van het gerechtshof in januari 2018. Het bestuur en de deskundigen van de WAG hebben regelmatig onderhandeld om deze regeling voor de Groningers te optimaliseren. In de deelnemersovereenkomst is opgenomen dat de succesfee ook verschuldigd is indien de Staat uiteindelijk de schade vergoedt, zoals in dit geval door IMG gebeurt.

Betaal ik succesfee als ik ben aangemeld door mijn rechtsbijstandsverzekering?
Nee, indien u bent aangemeld door uw rechtsbijstandsverzekeraar, heeft de rechtsbijstandverzekering alle kosten op voorhand betaald en hiermee de succesfee afgekocht. 

Kan ik mij nu nog aanmelden bij een rechtsbijstandsverzekering, zodat die de fee gaat betalen?
Dat zal een verzekeringsbedrijf niet accepteren. Schade of kosten uit het verleden worden niet vergoed op een nieuwe polis. Indien u al rechtsbijstandsverzekerd was, maar niet via uw rechtsbijstandsverzekeraar bent aangemeld, raden wij u aan contact op te nemen met uw rechtsbijstandsverzekeraar voor de eventuele dekking van uw succesfee.

Hoe wordt de succesfee geïnd?
Wanneer u deelnemer blijft bij WAG: Wanneer de rechtbank NAM veroordeelt over te gaan tot uitkering, zal de uitkering plaats vinden op de bankrekening van Stichting WAG. U ontvangt dan uw vergoeding minus de door u verschuldigde succesfee.

Indien u gebruik maakt van de IMG-regeling: Wanneer u uw vergoeding van IMG ontvangt bent u verplicht dit bij WAG te melden binnen veertien dagen na uitbetaling. WAG stelt een factuur op naar aanleiding van uw bericht die u binnen veertien dagen dient te voldoen.

Betaal ik succesfee over wettelijke rente?
Ja. U betaalt succesfee over de schadevergoeding. De schadevergoeding bestaat volgens de wet uit de daadwerkelijke schadevergoeding en wettelijke rente tezamen. Uw schadevergoeding bestaat dus uit waardeverminderingscompensatie en wettelijke rente. U betaalt succesfee over de gehele schadevergoeding en daarom ook over de wettelijke rente.

JURIDISCHE PROCEDURE

Wanneer de rechtbank vonnis heeft gewezen, kan ik mij dan nog afmelden bij WAG en aanmelden bij IMG?
Nee, dit wordt door de Tijdelijke wet Groningen uitgesloten. Wanneer WAG om vonnis vraagt, is het voor u niet meer mogelijk om uzelf af te melden. Wanneer WAG dit zal doen, zullen wij u van te voren berichten. Ook na de uitspraak is de weg naar IMG geblokkeerd. Mocht u gebruik willen maken van de IMG-regeling, dan dient u zich af te melden bij WAG alvorens WAG vonnis vraagt aan de rechter.

Wanneer wordt het vonnis van de rechtbank verwacht?
Op dit moment heeft NAM nog één keer de mogelijkheid schriftelijk te reageren in een zogeheten conclusie van dupliek. Dit zal in de zomer van 2021 gebeuren. Vervolgens zullen beide partijen (WAG en NAM) de rechter verzoeken om mondeling bijeen te komen in de rechtbank, een zogeheten comparitie van partijen. Na deze comparitie zal WAG waarschijnlijk vonnis gaan vragen aan de rechter, die naar verwachting medio 2022 zal worden gewezen.

Hoe groot is de kans dat de rechtbank mij een vergoeding toewijst?
WAG kan in geen geval garanderen dat de rechtbank NAM veroordeelt om te betalen, het laatste woord is immers aan de rechter. De kans dat NAM zal moeten betalen is wel zeer groot, dat heeft het Gerechtshof namelijk al bepaald in januari 2018. Ook de regeling die nu via IMG loopt zal voor de rechtbank meewegen.

Kan NAM na de uitspraak van de rechtbank nog in Hoger Beroep?
De schadestaatprocedure bevindt zich in de eerste aanleg bij de rechtbank. Na de eerste aanleg is er Hoger Beroep mogelijk bij het gerechtshof en eventueel daarna nog cassatie bij de Hoge Raad. Ondanks dat het WAG niet waarschijnlijk lijkt dat deze stappen zullen worden doorlopen, kan WAG hier geen garantie in bieden. De mogelijkheid van hoger beroep staat na het vonnis van de rechter open voor zowel WAG als NAM.

Moet IMG het model van Invisor ook hanteren als WAG ‘wint’ en heeft dit terugwerkende kracht?
Er is een motie aangenomen in de Tweede Kamer dat indien de rechter bepaalt dat het model van Invisor zal moeten worden toegepast, en een bestuursrechter in hoogste instantie dit bevestigt, ook IMG gehouden is aan het model van Invisor. Dit zal betekenen dat wanneer u al een vergoeding van IMG heeft ontvangen en deze volgens Invisor hoger zal zijn, u recht heeft op een nabetaling van IMG.

IMMATERIELE SCHADE

Hoe zit het met de immateriële schade?
WAG staat los van immateriële schade. Deze zaak wordt gevoerd door DeHaan Advocaten en Notarissen en hierin is WAG geen partij. Mocht u vragen hebben over de huidige stand van zaken omtrent de immateriële schade kunt u zich wenden tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Als ik mij uitschrijf bij WAG, blijft dan de immateriële schadeclaim lopen?
Ja. WAG is geen partij bij de claim voor immateriële schade. Deze claim is voor u ingediend door DeHaan Advocaten en Notarissen. Mocht u uw lidmaatschap bij WAG opzeggen om gebruik te maken van de IMG-regeling zal deze claim dus zonder tegenbericht van u door blijven lopen.