Stichting WAG is opgericht op 24 april 2013 en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57803846. Het bestuur van Stichting WAG bestaat uit de heer Lolke Weegenaar (voorzitter), mevrouw Francis van de Kamp (secretaris) en de heer Anne Maris (penningmeester). Momenteel staat een vacature open voor een vierde bestuurslid: een ter zake deskundig jurist.
 
  • [klik hier] voor een recent uittreksel uit het handelsregister
  • [klik hier] voor meer informatie over het bestuur van Stichting WAG
  • [klik hier] om de statuten van Stichting WAG te lezen
  • [klik hier] om de deelnemersovereenkomst van Stichting WAG te lezen
Claimcode
Stichting WAG onderschrijft de Claimcode: de gedrags- en governancecode voor claimstichtingen en claimverenigingen. De Claimcode heeft als doel de transparantie te vergroten en een bijdrage te leveren aan de professionalisering van de claimsector en is tevens bedoeld om wildgroei en mogelijke misstanden onder claimstichtingen en claimverenigingen te voorkomen.
 
  • [klik hier] voor meer informatie over de Claimcode en voor het statement van Stichting WAG met betrekking tot de Claimcode