NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

Definitieve stop inschrijving bij Stichting WAG

Op 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in de procedure over waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen. De NAM werd opnieuw aansprakelijk gehouden voor waardevermindering van woningen in het bevingsgebied. De laatste juridische verweermogelijkheid van de NAM was het instellen van cassatie tegen het arrest, waarvan De NAM heeft afgezien. De NAM is dus onherroepelijk aansprakelijk voor de waardedaling en is verplicht tot het vergoeden van de schade.

Voor deelnemers aan Stichting WAG is de laatste fase van de schadeafwikkeling nu bereikt: de uitvoering van de compensatie van de waardevermindering. Stichting WAG voert hierover al een aantal maanden gesprekken met de NAM. Inmiddels is een deelovereenkomst tot stand gekomen. Als gevolg hiervan is de inschrijving van nieuwe deelnemers bij Stichting WAG definitief gesloten. Het is niet meer mogelijk u als deelnemer aan te melden.

Bent u geen deelnemer, maar wilt u wel op de hoogte blijven van de voortgang van het proces? Wij houden u graag op de hoogte.


NAM ZIET AF VAN CASSATIE: LAATSTE FASE SCHADEAFWIKKELING

De termijn waarbinnen de NAM cassatie in kon stellen tegen het arrest van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, in de procedure over waardevermindering van onroerend goed door aardbevingen, is verstreken. Met het afzien van cassatie wordt voor de bijna 5.000 huizenbezitters, verenigd in Stichting WAG, een belangrijke stap gezet naar de eindfase van dit omvangrijke proces.

Cassatie was de laatste juridische verweermogelijkheid van de NAM, die op 23 januari jl. opnieuw aansprakelijk werd gehouden voor de waardevermindering van woningen in het bevingsgebied. De NAM is verplicht tot het vergoeden van schade. Niet pas bij verkoop van de woning, maar al op voorhand en onafhankelijk van het feit of de woning of het pand fysieke schade heeft ondervonden.

Het instellen van cassatie zou niet hebben geleid tot een nieuwe inhoudelijke behandeling van de feiten, de Hoge Raad zou enkel controleren of het proces juist is gevolgd. “Het afzien van cassatie is de enige juiste beslissing: het zou tot grote maatschappelijke verontwaardiging hebben geleid”, aldus WAG voorzitter Lolke Weegenaar. “We kunnen nu eindelijk zorgen voor gerechtigheid voor onze deelnemers”.

Stichting WAG gaf na het arrest op 23 januari jl. al aan zo snel mogelijk met de NAM om tafel te willen om compensatie te berekenen. Weegenaar: “Wij hebben in de drie maanden waarin de NAM in cassatie kon gaan natuurlijk niet stilgezeten. De methodiek waarmee de individuele schades kunnen worden berekend is inmiddels in een vergevorderd stadium, met deze methodiek kunnen we de NAM op korte termijn in rechte aanspreken voor de individuele waardevermindering van onze deelnemers.” Gelijktijdig voert het bestuur van de stichting sinds eind februari regelmatig overleg met de NAM.

 

23 januari 2018

Dinsdag 23 januari 2018 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden arrest gewezen in onze procedure over schade van woningeigenaren als gevolg van waardevermindering door aardbevingen. Het gerechtshof heeft Stichting WAG opnieuw in het gelijk gesteld. Dit betekent dat alle eigenaren van onroerend goed in het aardbevingsgebied via Stichting WAG hun claims kunnen indienen bij de NAM én dat de NAM moet gaan betalen. Volgens deskundigen kan de waardevermindering, los van fysieke schades, oplopen tot 20%.

“Het is een duidelijk arrest”, stelt advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen, die de procedure namens de stichting leidde. “We hebben lang en intensief geprocedeerd en we zijn blij dat het voor de 4000 aangesloten huishoudens in het aardbevingsgebied nu duidelijk is dat de NAM aansprakelijk is voor de waardevermindering van hun huizen, zonder dat het huis eerst moet worden verkocht.”

Voorzitter Lolke Weegenaar stelt: “We zijn blij met de uitspraak. Nu moet de NAM ook doorpakken. We willen zo snel als mogelijk met onze advocaten en de NAM om tafel om de compensatie te bespreken. Vier jaar na de dagvaarding wordt dat ook wel eens tijd. Ik roep alle huiseigenaren op om samen met ons de strijd verder te gaan. Samen staan we sterker!”