NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

maandag 8 december 2014

Resultaten van een enquête onder stichting WAG deelnemers.
 
Verslag van een onderzoek uitgevoerd door de  Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (Stichting WAG).   

Klik hier voor het volledige artikel.

maandag 1 december 2014

Artikel uit het DvhN van 28 november 2014.

GRONINGEN  De rechter voegt twee claims van De Haan Advocaten tegen de NAM samen. Dat betekent volgens het kantoor dat de claim nu is ingediend namens 100.000 bewoners.

De Haan behartigt de belangen van de Stichting WAG. In februari begon advocaat Pieter Huitema namens deze stichting een procedure tegen de NAM waarin hij een vergoeding eist voor de waardedaling van de woningen van 700 particulieren door de aanhoudende aardbevingen. Daarnaast is een claim bij de NAM ingediend namens twaalf woningbouwstichtingen, die samen bijna 100.000 huizen bezitten.
De NAM wil alleen compensatie geven als woningen zijn verkocht. De bedragen zijn volgens Huitema ‘onvoorstelbaar laag’.

donderdag 27 november 2014

De Haan Advocaten & Notarissen behartigt nu de belangen van 100.000 woningen.

Zoals bekend behartigt De Haan Advocaten & Notarissen de belangen van Stichting WAG waar bijna 700 particulieren zich hebben aangesloten. Namens de Stichting WAG heeft advocaat mr Pieter Huitema in februari 2014 een gerechtelijke procedure gestart tegen de NAM.

Advocaat Pieter Huitema heeft eenzelfde procedure tegen de NAM gestart namens 12 woningbouwcoöperaties.

Inmiddels heeft de rechtbank besloten beide zaken (zoals dat heet) te voegen en gezamenlijk te behandelen als ware het één zaak. Met deze beide gerechtelijke procedures vertegenwoordigt de advocaat Pieter Huitema van De Haan Advocaten & Notarissen bijna 100.000 woningen in de megaclaim tegen de NAM.

Rustige avond plots spannend


Artikel uit het DvhN van 10 oktober 2014.

Een rustige informatieavond over de aardbevingen in Stad werd plotseling spannend toen er een klokkenluider opstond. Richard Zijlstra maakte zich bekend als oud-onderzoeker voor de NAM en uitte flinke kritiek op het bedrijf.

Klik hier voor het volledige artikel.

Bron: nu.nl  - 4 september 2014

Woningen en panden in het aardbevingsgebied in Groningen zijn 5 tot 25 procent minder waard geworden doordat ze in een risicogebied staan.

Dat stelt de Stichting WAG, die 550 huiseigenaren en drie woningcorporaties vertegenwoordigt.

De Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) heeft zeker twintig panden laten taxeren door drie taxateurs. ''Ze gaven onafhankelijk van elkaar als motivatie op dat de waarde is gedaald omdat de woning of het pand is gelegen in een gebied waar risico is op aardbevingen", zegt Pieter Huitema, advocaat van de stichting.

Volgens Huitema gaat het daarbij ook om panden die nog geen schade hebben als gevolg van aardbevingen. ''De verkoopbaarheid is aangetast en dat zorgt voor een lagere waarde.”

De Stichting WAG daagde in januari van dit jaar de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) omdat ze vindt dat die aansprakelijk is voor de waardedaling. Advocaat Huitema verwacht dat de zaak in het voorjaar van 2015 voor de rechter komt.

Huitema zegt dat nog negen andere woningcorporaties zich bij hem gaan aansluiten. In de strijd tegen de NAM zou hij dan de eigenaren van 100.000 woningen in het aardbevingsgebied vertegenwoordigen.

Artikel uit het DvhN van 4 oktober 2014.

Bij de NAM zijn na de aardbeving van disndag tot op heden 750 schademeldingen binnegekomen.

Klik hier voor het volledige artikel.

dinsdag 2 september 2014

Er is een aanwijsbare relatie tussen de waardevermindering van vastgoed en de recente en toekomstige aardbevingen; in een steeds groter wordend gebied! Tevens zijn er nieuwe bewijzen waardoor nog duidelijker is geworden dat er sprake is van – directe – waardevermindering van vastgoed in het aardbevingsgebied. Ook zonder dat er sprake is van fysieke schade. Deze waardevermindering dient volgens diverse deskundigen direct te worden vergoed en niet pas bij verkoop van woning of bedrijfspand. De Stichting WAG zal op 3 september 2014 nieuw bewijs indienen bij de rechtbank middels een conclusie van repliek.

De gaswinning rondom Loppersum is sinds januari 2014 verminderd, maar rondom Slochteren is de NAM meer gaan winnen. Het lijkt er nu op dat de aardbevingen zich ook verplaatsen naar gebieden ten zuiden van het gasveld, getuige bijvoorbeeld de recente beving bij Froombosch van 1 september jl. Dit maakt het risicogebied alleen nog maar groter. Het maakt eveneens dat nog meer huiseigenaren voor waardevermindering in aanmerking komen dan tot nu toe werd gedacht.

dinsdag 3 juni 2014

De NAM heeft inmiddels via de rechter gereageerd op de standpunten uit de dagvaarding van de Stichting WAG en de woningbouwcorporaties. Kort gezegd ontkent de NAM in haar reactie dat er sprake is van waardevermindering van vastgoed in het aardbevingsgebied. Tevens blijft de NAM bij het standpunt dat als er al sprake is van waardevermindering, deze slechts zal worden vergoed na verkoop van het betreffende vastgoed.

De Haan Advocaten & Notarissen heeft de NAM begin dit jaar in opdracht van de Stichting WAG en haar ruim vijfhonderd deelnemers en enkele woningbouwcorporaties gedagvaard en gevorderd dat de rechter zal bepalen dat de NAM aansprakelijk is voor waardevermindering aan vastgoed als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning. Tevens is er in deze dagvaarding geëist dat de betreffende waardevermindering aan vastgoed per direct dient te worden vergoed, los van het moment van verkoop van de woning. De NAM stelt zich compromisloos op en laat de bewoners letterlijk in de kou zitten.

dinsdag 18 februari 2014

Het Groningse advocatenkantoor De Haan Advocaten & Notarissen heeft vandaag zowel de NAM als de Nederlandse Staat aansprakelijk gesteld voor de immateriële schade die inwoners lijden door de voortdurende aardbevingen in Noordoost-Groningen. Deze aansprakelijkheidsstelling is gedaan naar aanleiding van diverse individuele verzoeken van deelnemers van de Stichting WAG.

Onzekerheid en angst
De recente en te verwachten NAM-aardbevingen zorgen naast fysieke schade en waardedaling aan vastgoed ook voor veel immaterieel leed, zo werd duidelijk uit een rondgang van het advocatenkantoor bij de meer dan 500 deelnemers aan de Stichting WAG. Uit verschillende gesprekken en uit meerdere onderzoeken en enquêtes bleek zelfs overduidelijk dat de immateriële schade enorm is. Getroffen bewoners leven in voortdurende onzekerheid en angst en worden hierdoor sterk in hun woongenot aangetast. Daarnaast bestaat een groot gevoel van onbehagen doordat men voortdurend met nieuwe aardbevingen wordt geconfronteerd en de schade blijft of steeds weer terugkeert. Veel mensen willen niets liever dan het gebied zo snel mogelijk verlaten.

donderdag 23 januari 2014

Artikel uit de Volkskrant van 23 januari.

Klik hier voor het volledige artikel.

woensdag 22 januari 2014

Bron: Word Gas Intelligence

Klik hier voor het artikel.

maandag 20 januari 2014

Ondanks dat Minister Kamp en de NAM erkennen dat er sprake is van waardevermindering van vastgoed door aardbevingen, weigeren zij veel vastgoedbezitters te compenseren. Daarmee handelen zij in strijd met de juridische werkelijkheid. De Stichting WAG stapt a.s. vrijdag naar de rechter.

De Minister en de NAM stellen in hun plan als voorwaarde voor compensatie dat gedupeerden eerst hun woning (vastgoed) moeten verkopen. Volgens de rechtspraak dienen benadeelden echter meteen schadevergoeding te krijgen. Er is hier sprake van directe vermogensschade en deze schade dient te worden vergoed. De verkoop van het vastgoed staat los van schade. Het lijkt erop alsof Minister Kamp en de NAM hier onderuit willen komen. In het huidige plan is geen post opgenomen voor directe uitbetaling van waardevermindering aan gedupeerden.

Berekeningen van de Stichting WAG tonen een bedrag van ruim een miljard aan waardevermindering. Advocaat van de Stichting WAG, mr. Pieter Huitema noemt het huidige compensatievoorstel een wassen neus. “Het lijkt een genereus voorstel om het verlies bij verkoop aan te vullen, maar in werkelijkheid zal er in zeer beperkte gevallen schadevergoeding voor waardevermindering worden uitgekeerd. Het merendeel van de getroffenen kan of wil hun huis niet verkopen. In beide gevallen is er echter wel degelijk sprake van waardevermindering. Wij strijden voor al onze deelnemers voor directe schadevergoeding van minimaal de waardevermindering van hun vastgoed.”

Veel hypotheken staan door de waardevermindering door aardbevingen onder water. Hierdoor duurt de hypotheekstress voort en verstrekken banken geen gunstige concurrerende offertes bij nieuwe rentevaste perioden.

De Stichting WAG heeft de NAM gesommeerd niet alleen de aansprakelijkheid voor de waardevermindering aan vastgoed van haar deelnemers te erkennen, maar eist namens de ruim driehonderd deelnemers van de Stichting ook dat schade wordt uitgekeerd los van verkoop van de woning. Reageert de NAM niet voor a.s. donderdag, dan gaat de Stichting WAG over tot dagvaarding en starten de juridische procedures.

maandag 20 januari 2014

Artikel uit de Volkskrant van 20 januari.

Klik hier voor het volledige artikel.