NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

dinsdag 2 september 2014

Er is een aanwijsbare relatie tussen de waardevermindering van vastgoed en de recente en toekomstige aardbevingen; in een steeds groter wordend gebied! Tevens zijn er nieuwe bewijzen waardoor nog duidelijker is geworden dat er sprake is van – directe – waardevermindering van vastgoed in het aardbevingsgebied. Ook zonder dat er sprake is van fysieke schade. Deze waardevermindering dient volgens diverse deskundigen direct te worden vergoed en niet pas bij verkoop van woning of bedrijfspand. De Stichting WAG zal op 3 september 2014 nieuw bewijs indienen bij de rechtbank middels een conclusie van repliek.

De gaswinning rondom Loppersum is sinds januari 2014 verminderd, maar rondom Slochteren is de NAM meer gaan winnen. Het lijkt er nu op dat de aardbevingen zich ook verplaatsen naar gebieden ten zuiden van het gasveld, getuige bijvoorbeeld de recente beving bij Froombosch van 1 september jl. Dit maakt het risicogebied alleen nog maar groter. Het maakt eveneens dat nog meer huiseigenaren voor waardevermindering in aanmerking komen dan tot nu toe werd gedacht.

Advocaat Pieter Huitema en onafhankelijke taxateurs en experts, verzamelden in opdracht van de ruim vijfhondervijftig leden van de Stichting WAG ondertussen nieuwe bewijzen. Uit diverse rapporten blijkt dat taxateurs de ‘factor aardbevingen’ en de ligging in het risicogebied van invloed achten op de waarde van vastgoed. Dit resulteert direct in een lagere vastgoedwaarde, óók bij vastgoed zonder fysieke bevingschade, zoals scheuren of verzakkingen. Huitema meent dat de kansen op uitkering van schadevergoeding aan de leden van de Stichting WAG steeds groter worden. “Absoluut. Deze nieuwe uitkomsten van de taxatierapporten, maar ook de glasheldere support van diverse hoogleraren die zich unaniem achter onze standpunten scharen, geven aan dat we een sterke zaak hebben.”

Wel waarschuwt Huitema dat deze zaak niet zomaar even geklaard is. “De NAM schuift de discussie over waardevermindering zover mogelijk voor zich uit. Daarnaast is het bekend dat de NAM gedupeerden traineert, bijvoorbeeld door zoveel mogelijk schade te scharen onder de zogeheten ‘C-schade’ ofwel ‘niet-aardbevingsgerelateerde schade’. Veel mensen ontbreekt het vermogen vervolgens om verder op te treden tegen de NAM. Zij moeten hun strijd dan gedwongen staken. En aangaande de waardevermindering vergoedt de NAM zoals bekend alleen in geval van verkoop en heeft daarbij de beoordeling volledig in eigen hand. Zij hebben absoluut niet door dat het gros van de mensen hun woning niet kan verkopen, omdat er geen kijkers komen.” Huitema verwacht dat er in het voorjaar van 2015 een rechtszitting zal plaatsvinden

# Als gedaagde reageerde de NAM afgelopen mei middels een conclusie van antwoord op de eerder aan hen verzonden dagvaarding. In deze reactie ontkende de NAM de waardevermindering aan vastgoed in het aardbevingsgebied stellig. De NAM gaf tevens aan bij het standpunt te blijven, dat als er al sprake is van waardevermindering, deze pas zal worden vergoed na verkoop van het betreffende vastgoed. Ook gaf de NAM aan, de door de politiek aangekondigde maatregelen en de daarbij behorende vergoeding van € 1,2 miljard, voldoende te vinden en stelde dat de waarde van vastgoed in het gebied daardoor weer zal kunnen stijgen.