NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

Groningen, 1 december 2015

Hoewel de NAM al enkele maanden geleden had aangekondigd om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank van 2 september jl, heeft zij pas vandaag (de laatst mogelijke dag) daadwerkelijk hoger beroep ingesteld. De NAM had al eerder bericht dat haar voornaamste bezwaar tegen het eerder gewezen vonnis is dat de waardevermindering volgens de rechter nu vergoed moet worden en niet pas na verkoop en levering van de woning, zoals de NAM dat wil. Er is beroep ingesteld tegen de datum van 12 januari 2016. Op die datum zullen Pieter Huitema en Ruud Glas van De Haan Advocaten & Notarissen namens de Stichting WAG en 12 woningbouwcorporaties stellen (zoals dat heet) bij het gerechtshof en zal het hof aan de NAM een termijn van zes tot acht weken geven om schriftelijk hun bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank Assen d.d. 2 september kenbaar te maken. Daarna krijgen de Stichting WAG en de corporaties weer de tijd om daar op te reageren. De zitting van 12 januari is een formaliteit waar geen publiek bij aanwezig is.

Uitspraak van de rechtbank inzake WOZ-waarde woningen in het aardbevingsgebied. Klik hier om het volledige vonnis te lezen.

Uitspraak van de rechtbank inzake onafhankelijkheid schadeprotocol NAM en recht op benoeming onafhankelijke en onpartijdige deskundige. Klik hier om het volledige vonnis te lezen.

Uitspraak van de rechtbank inzake de directe uitkering van waardevermindering van woningen door aardgaswinning door de NAM. Klik hier om het volledige vonnis te lezen.

Donderdag 2 september 2015

Instantie:            Rechtbank Noord-Nederland
Datum uitspraak:      02-09-2015
Datum publicatie:     02-09-2015
Zaaknummer:           C/19/103209 / HA ZA 14-029 en C/19/107616 / HA ZA 14-234
Rechtsgebieden:       Civiel recht
Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie:     NAM moet waardevermindering huizen Groningen vergoeden, ook
                      als er nog geen 
sprake is van fysieke schade of als de
                      woning nog niet is verkocht.

Klik hier voor het Vonnis (pdf formaat)

Artikel uit het De Stentor van 9 juni 2015.

Groningers gaan juridisch de strijd aan met NAM over compensatie voor schade door gasboringen.

Klik hier voor het volledige artikel.

Artikel uit het DvhN van 9 juni 2015.

Moet de NAM schade aan woningen nu al vergoeden of kan dat pas nadat een huis is verkocht?

ASSEN Of de NAM enig idee heeft hoelang demalaise op de Groningerwoningmarkt gaat duren, informeert rechter Ger Vermeulen uit Almelo bij de advocaten van de NAM. ,,Of moeten mensen wachten tot ze een ons wegen voor er duidelijkheid komt?’’

Welnee, riposteert Jan de Bie Leuvelink Tjeenk van het door de gaswinner ingehuurde kantoor De Brauw Blackstone Westbroek. ,,Ze hoeven niet te wachten. Bij de verkoop van hun woning is er immers duidelijkheid. Dan voelt men de schade al dan niet in zijn portemonnee.’’

Klik hier voor het volledige artikel.

Zitting 8 juni, 09:30 uur, rechtbank Assen

Stichting WAG (Waardevermindering door Aardbevingen Groningen) heeft NAM gedaagd. Inzet is dat NAM de schade door waardevermindering onmiddellijk vergoedt.
Maandag 8 juni wordt het pleidooi uitgesproken in de rechtbank te Assen. De zitting is te volgen via RTV Noord. Het voornemen om de zaak te verplaatsen naar Theater De Nieuwe Kolk is daarmee vervallen. In de rechtbank zijn geen publieksplaatsen meer voorhanden.

Schade door waardevermindering verhalen
De aardbevingen in de provincie Groningen die veroorzaakt zijn door de gaswinning hebben veel schade veroorzaakt. Het gaat veelal om scheuren en verzakkingen van onroerend goed. NAM vergoedt deze schade.

maandag 1 juni 2015

Het Steunpunt Bevingschade organiseert komende donderdagavond 4 juni 2015 een informatieavond. De bijeenkomst wordt gehouden in Grand Café 't Lokaal te Delfzijl (Schoolstraat 27). Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. Het programma begint om 20.00 uur.

Het onafhankelijk Steunpunt Bevingschade, dat per 1 februari 2015 is opgericht, ondersteunt en ontzorgt gedupeerden die aardbevingschade hebben geleden en die hun schade op de NAM willen verhalen. Gedupeerden ondervinden namelijk vaak veel weerstand van de NAM en het Centrum Veilig Wonen bij het vergoed willen krijgen van hun schade, terwijl zij er ook tegenaan lopen dat er bij de schadeafhandeling tal van deskundigen zijn betrokken. Hierdoor is het voor gedupeerden vaak onduidelijk wanneer en op wie zij een beroep kunnen doen. Binnen het Steunpunt hebben contra-experts, taxateurs, aannemers en advocaten hun expertise, kennis en ervaring gebundeld. Dit heeft als voordeel dat er één onafhankelijk loket is waar men met alle vragen over de schadeafhandeling terecht kan. Het Steunpunt beschikt over de vereiste kennis, kunde en ervaring om gedupeerden adequaat en met succes gedurende het gehele schadeafhandelingstraject bij te kunnen staan en is volstrekt onafhankelijk van de NAM en het Centrum Veilig Wonen.

woensdag 8 april 2015

In de rechtszaak die de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) en een twaalftal woningcorporaties aanhangig hebben gemaakt tegen de NAM tot vergoeding van de waardevermindering is de datum voor een zitting vastgesteld. De rechtbank heeft de zitting (voor de pleidooien) gepland op maandag 8 juni 2015 om 09.30 uur in de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen. Vanwege de verwachte grote opkomst van de vele deelnemers van de Stichting WAG maar ook andere mensen uit de Provincie Groningen en de grote publieke belangstelling voor het aardbevingsvraagstuk heeft de rechtbank besloten om voor alle toehoorders het Theater De Kolk in Assen af te huren voor die dag. Dit theater ligt op een steenworp afstand van de rechtbank.

De zitting is openbaar, zodat iedereen die belangstelling heeft voor de rechtszaak deze zitting ook kan bijwonen. Er zal een liveverbinding worden gelegd (zowel in beeld als geluid) tussen de rechtbank en Theater De Kolk zodat belangstellenden de zitting live kunnen meemaken.

Artikel uit Energy Intelligence van 1 april 2015.

Royal Dutch Shell and Exxon Mobil are staring at a multi-billion dollar lawsuit due to earthquakes by gas extraction activities at their Groningen field in the Netherlands.

Klik hier voor het volledige artikel.

vrijdag 20 maart 2015

Per 1 februari 2015 is het Steunpunt Bevingschade opgericht. Het Steunpunt ondersteunt en ontzorgt gedupeerden die aardbevingschade hebben geleden en die hun schade op de NAM  willen verhalen. Gedupeerden ondervinden namelijk vaak veel weerstand van de NAM en het Centrum Veilig Wonen bij het vergoed willen krijgen van hun schade, terwijl zij er ook tegenaan lopen  dat er bij de schadeafhandeling tal van deskundigen zijn betrokken. Hierdoor is het voor gedupeerden vaak onduidelijk wanneer en op wie zij een beroep kunnen doen.

Binnen het Steunpunt hebben contra-experts, taxateurs, aannemers en advocaten hun expertise, kennis en ervaring gebundeld. Dit heeft als voordeel dat er één loket is waar men met alle vragen over de schadeafhandeling terecht kan. Het Steunpunt beschikt over de vereiste kennis, kunde en ervaring om gedupeerden adequaat en met succes gedurende het gehele schadeafhandelingstraject bij te kunnen staan en is volstrekt onafhankelijk van de NAM en het Centrum Veilig Wonen.

woensdag 21 januari 2015

Volgende week zullen de NAM en de Staat worden gedagvaard door circa 120 inwoners van de provincie Groningen die als gevolg van de aanhoudende aardbevingen immateriële schade hebben geleden. Die schade moet door de NAM en/of de Staat worden vergoed. Deze immateriële schade bestaat met name uit aantasting van het woongenot, psychische problemen, angst, onzekerheid over de toekomst etc. Een aantal van deze gedupeerden hebben inmiddels daarvoor ook een arts bezocht of zijn onder behandeling bij een psychiater.

De gedupeerden hebben onderzoek laten verrichten door o.a. de Rijksuniversiteit Groningen en een onafhankelijke psychiater. Daaruit volgt dat de immateriële schade groot is en een serieus probleem dat nog fors wordt onderkend door de NAM en ook de Staat.