NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

woensdag 21 januari 2015

Volgende week zullen de NAM en de Staat worden gedagvaard door circa 120 inwoners van de provincie Groningen die als gevolg van de aanhoudende aardbevingen immateriële schade hebben geleden. Die schade moet door de NAM en/of de Staat worden vergoed. Deze immateriële schade bestaat met name uit aantasting van het woongenot, psychische problemen, angst, onzekerheid over de toekomst etc. Een aantal van deze gedupeerden hebben inmiddels daarvoor ook een arts bezocht of zijn onder behandeling bij een psychiater.

De gedupeerden hebben onderzoek laten verrichten door o.a. de Rijksuniversiteit Groningen en een onafhankelijke psychiater. Daaruit volgt dat de immateriële schade groot is en een serieus probleem dat nog fors wordt onderkend door de NAM en ook de Staat.

Advocaat mr. Pieter Huitema van de Haan Advocaten & Notarissen in Groningen zal de dagvaarding volgende week laten betekenen aan het adres van de NAM en de Staat. De NAM is aansprakelijk als exploitant van de gaswinning. De Staat is aansprakelijk omdat zij een zorgplicht heeft dat inwoners van Nederland niet worden gestoord in hun woongenot.

Het onderzoeksrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat in februari a.s. zal verschijnen en waarvan de eerste conclusies inmiddels via de media zijn uitgelekt bevestigt het standpunt van de gedupeerden. Sedert 1993 wisten de NAM en de Staat de risico’s van de aardgaswinning, maar speelde de veiligheid van de inwoners geen enkele rol. Huitema had de NAM en de Staat al eerder aansprakelijk gesteld voor deze immateriële schade. De NAM ontkent dat dergelijke schade bestaat en de Staat heeft in het geheel nooit willen reageren.