NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

maandag 1 juni 2015

Het Steunpunt Bevingschade organiseert komende donderdagavond 4 juni 2015 een informatieavond. De bijeenkomst wordt gehouden in Grand Café 't Lokaal te Delfzijl (Schoolstraat 27). Geïnteresseerden zijn vanaf 19.30 uur van harte welkom. Het programma begint om 20.00 uur.

Het onafhankelijk Steunpunt Bevingschade, dat per 1 februari 2015 is opgericht, ondersteunt en ontzorgt gedupeerden die aardbevingschade hebben geleden en die hun schade op de NAM willen verhalen. Gedupeerden ondervinden namelijk vaak veel weerstand van de NAM en het Centrum Veilig Wonen bij het vergoed willen krijgen van hun schade, terwijl zij er ook tegenaan lopen dat er bij de schadeafhandeling tal van deskundigen zijn betrokken. Hierdoor is het voor gedupeerden vaak onduidelijk wanneer en op wie zij een beroep kunnen doen. Binnen het Steunpunt hebben contra-experts, taxateurs, aannemers en advocaten hun expertise, kennis en ervaring gebundeld. Dit heeft als voordeel dat er één onafhankelijk loket is waar men met alle vragen over de schadeafhandeling terecht kan. Het Steunpunt beschikt over de vereiste kennis, kunde en ervaring om gedupeerden adequaat en met succes gedurende het gehele schadeafhandelingstraject bij te kunnen staan en is volstrekt onafhankelijk van de NAM en het Centrum Veilig Wonen.

Inmiddels hebben zich ongeveer 300 gedupeerden aangemeld bij het Steunpunt Bevingschade, zodat duidelijk is dat het Steunpunt in een grote behoefte voorziet. Om zowel hen als overige geïnteresseerden goed te kunnen informeren, hebben de deelnemers aan het Steunpunt Bevingschade besloten om deze informatieavond te organiseren. Tijdens de informatieavond zullen de deelnemende partijen kort toelichten wat zij voor gedupeerden kunnen betekenen bij de afwikkeling van aardbevingschade. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen aan de deelnemende partijen.
Het Steunpunt Bevingschade is een initiatief van en samenwerking tussen De Haan Advocaten & Notarissen, Vergnes Expertise B.V., Makelaardij John Schokker B.V. en aannemersbedrijf Drenth B.V., onderdeel van de Schagen Groep.