NIEUWSBERICHTEN GESORTEERD PER JAAR

Groningen, 1 december 2015

Hoewel de NAM al enkele maanden geleden had aangekondigd om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank van 2 september jl, heeft zij pas vandaag (de laatst mogelijke dag) daadwerkelijk hoger beroep ingesteld. De NAM had al eerder bericht dat haar voornaamste bezwaar tegen het eerder gewezen vonnis is dat de waardevermindering volgens de rechter nu vergoed moet worden en niet pas na verkoop en levering van de woning, zoals de NAM dat wil. Er is beroep ingesteld tegen de datum van 12 januari 2016. Op die datum zullen Pieter Huitema en Ruud Glas van De Haan Advocaten & Notarissen namens de Stichting WAG en 12 woningbouwcorporaties stellen (zoals dat heet) bij het gerechtshof en zal het hof aan de NAM een termijn van zes tot acht weken geven om schriftelijk hun bezwaren tegen het vonnis van de rechtbank Assen d.d. 2 september kenbaar te maken. Daarna krijgen de Stichting WAG en de corporaties weer de tijd om daar op te reageren. De zitting van 12 januari is een formaliteit waar geen publiek bij aanwezig is.